DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет підготовки іноземних громадян >
Кафедра фізичного виховання та спорту >
Статті (ФВ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17027

Title: Принципи психологічного аналізу діяльності
Other Titles: Принципы психологического анализа деятельности
Principles of psychological analysis of activities
Authors: Маракушин А. І.
Маракушин А. И.
Marakushin А. I.
Keywords: діяльність
процес
особистість
психологічні особливості
аналіз
діагностика
здібності
деятельность
процесс
личность
психологические особенности
анализ
диагностика
способности
activity
process
personality
psychological peculiarities
analysis
diagnostics
abilities
Issue Date: 2017
Citation: Маракушин А. І. Принципи психологічного аналізу діяльності / А.І. Маракушин // Розвиток Європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали Всеукр-ї наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студентів, 28 квіт. 2017 р. – Х., 2017. – С. 2526-2531.
Abstract: Визначено проблему психологічного вивчення діяльності, яка має важливе значення для визначення найбільш ефективних шляхів вирішення багатьох практичних задач. Вивчено та проаналізовано діяльність як складний, багатомірний і багаторівневий процес, що динамічно розвивається і має певні специфічні особливості.
Определена проблема психологического изучения деятельности, которая имеет важное значение для определения наиболее эффективных путей решения многих практических задач. Изучены и проанализированы деятельность как сложный, многомерный и многоуровневый процесс, который динамично развивается и имеет определенные специфические особенности.
The problem of psychological study of the activity is defined. It has the great importance for determining the most effective ways to solve many practical problems. The activity is studied and analyzed as a complex, multidimensional and multilevel process that dynamically develops and has certain specific features.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17027
Appears in Collections:Статті (ФВ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Маракушин А.І. стаття. ХНЕУ.pdf306.59 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback