DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет підготовки іноземних громадян >
Кафедра фізичного виховання та спорту >
Статті (ФВ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17033

Title: Вплив занять фізичним вихованням на розумову працездатність студентів
Other Titles: Влияние занятий физическим воспитанием на умственную работоспособность студентов.
Influence physical education on mental performance students.
Authors: Кривець Ю. І.
Кривец Ю. И.
Krivets Y. I.
Keywords: фізичні якості
оптимізація
працездатність
студентська молодь
физические качества
оптимизация
работоспособность
студенческая молодежь
physical quality
optimization
performance
college students
Issue Date: 2017
Citation: Кривець Ю. І. Вплив занять фізичним вихованням на розумову працездатність студентів / Ю. І. Кривець // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти : Всеукр. наук.-практ. конф.докторантів, молодих учених та студентів, 28 квіт. 2017 р. : тези допов. - Х., 2017. - С. 2492-2497.
Abstract: Постійні навантаження та проблеми у фізичному розвитку значно впливають на розумову працездатність студентів. Досконалий рівень спортивних досягнень потребує пошуку нових шляхів формування, корекції й підтримки високої працездатності студентської молоді. Розглядається проблема вивчення динаміки взаємозв’язків фізичної і розумової працездатності та механізмів їх формування.
Постоянные нагрузки и проблемы в физическом развитии оказывают значительное влияние на умственную работоспособность студентов. Уровень спортивных достижений требует поиска новых путей формирования, коррекции и поддержания высокой работоспособности студенческой молодежи. Рассматривается проблема изучения динамики взаимосвязей физической и умственной работоспособности и механизмов их формирования.
Constant stress and problems in physical development significantly affecting the mental performance of students. The perfect level of athletic achievement requires finding new ways of forming, correction and maintenance of high performance students. The problem of studying the dynamics of the relationships of physical and mental capacity and mechanisms of their formation.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17033
Appears in Collections:Статті (ФВ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кривець тези.pdf300.68 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback