DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет консалтингу і міжнародного бізнесу >
Кафедра філософії та політології >
Статті (ФП) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17530

Title: Специфіка політичного конфлікту в умовах технологізації політичного процесу
Other Titles: Специфика политического конфликта в условиях технологизации политического процесса
Specificity of political conflict in the context of technological process engineering
Authors: Жеребятнікова І. В.
Жеребятникова И. В.
Zherebiatnikova I. V.
Keywords: конфлікт
політичний конфлікт
управління політичними конфліктами
розв’язання конфлікту
конфликт
политический конфликт
управление политическими конфликтами
разрешение конфликта
conflict
political conflict
management of political conflicts
unbinding conflict
Issue Date: 2016
Citation: Жеребятнікова І. В. Специфіка політичного конфлікту в умовах технологізації політичного процесу / І. В. Жеребятнікова // Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 грудня 2016 р. – Одеса: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського», 2016. – С. 51-55.
Abstract: Розглянуто питання теорії політичного конфлікту; визначено зміст і основні чинники соціально-політичних конфліктів, їх прояви у сучасному українському суспільстві. Охарактеризовано роль політичних конфліктів у функціонуванні політичних систем демократичного типу.
Рассмотрены вопросы теории политического конфликта; определены содержание и основные факторы социально-политических конфликтов, их проявления в современном украинском обществе. Охарактеризована роль политических конфликтов в функционировании политических систем демократического типа.
The problems of the theory of political conflict are considered; The content and main factors of social and political conflicts, their manifestations in modern Ukrainian society are defined. The role of political conflicts in the functioning of political systems of a democratic type is characterized.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17530
Appears in Collections:Статті (ФП)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Жеребятнікова І.В._тези.pdf153.86 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback