DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економіки і права >
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ >
Статті (П) >
Статті (П) 2017 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17592

Title: Особливості розвитку теорії інноватики у часі
Other Titles: Особенности развития теории иноватики во времени
Features of the theory development of knowledge in time
Authors: Біляєва В. Ю.
Биляева В. Ю.
Bilyaeva V. Y.
Keywords: інновація
теорії інновації
управління
інноваційні сфери
инновация
теории инновации
управление
инновационные сферы
innovation
theory of innovation
management
innovative spheres
Issue Date: 2017
Citation: Біляєва В. Ю. Особливості розвитку теорії інноватики у часі / В. Ю. Біляєва // «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – С. 150-153 К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
Abstract: У статті розкрито особливості розвитку теорії інноватики у часі. Розглянуто особливості розвитку теорії інновацій який мав динамічний характер та супроводжувався постійною зміною куту зору на об'єкт дослідження. Представлені основні етапі становлення теоретичного підґрунтя інновації які розглядалися через призму циклічності розвитку суспільства та кризових явищ, які його супроводжували.
В статье раскрыты особенности развития теории инноватики во времени. Рассмотрены особенности развития теории инноваций который имел динамический характер и сопровождался постоянным изменением углу зрения на объект исследования. Представлены основные этапе становления теоретической основы инновации, которые рассматривались через призму цикличности развития общества и кризисных явлений, которые его сопровождали.
The article reveals the features of the development of the theory of innovation in time. The features of the development of the innovation theory that was dynamic in nature and accompanied by a constant change in the angle of view to the object of research are considered. The main stages of the formation of the theoretical basis of innovation are presented, which were considered through the prism of cyclical development of society and the crisis phenomena that accompanied it.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17592
Appears in Collections:Статті (П) 2017 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Статья.pdf200.06 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback