DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економіки і права >
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ >
Статті (П) >
Статті (П) 2016 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17593

Title: Особливості управлінської діяльності в системі освіти
Other Titles: Особенности управленческой деятельности в системе образования
Peculiarities of administrative activity in the education system
Authors: Бєлих О. М.
Белых О. Н.
Belykh О. N.
Keywords: освіта
управлінська діяльність
підхід
функція
образование
управленческая деятельность
подход
функция
education
management activity
approach
function
Issue Date: 2016
Citation: Бєлих О. М. Особливостіуправлінськоїдіяльності в системіосвіти/ О. М. Белих //Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ», м. Харків, 10 - 11 листопада 2016 року. с. 45-48.
Abstract: У статті розглядаються основні теоретичні результати дослідження особливостей управлінської діяльності в системі освіти через застосування системного, стратегічного, синергетичного, рефлексивного, особистісно-діяльнісного, діалогового підходів. Виділені функції управлінської діяльності в освіті: інформаційно-аналітична, мотиваційно-цільова, планово-прогностична, організаційно-виконавська, контрольно-діагностична, регулятивно-корекційна.
В статье рассматриваются основные теоретические результаты исследования особенностей управленческой деятельности в системе образования через применение системного, стратегического, синергетического, рефлексивного, личностно-деятельностного, диалогового подходов. Выделенные функции управленческой деятельности в образовании: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная.
The main theoretical results of the study of the features of managerial activity in the education system are examined in the article through the use of systemic, strategic, synergetic, reflexive, personality-activity, dialogue approaches. Dedicated functions of managerial activity in education: information-analytical, motivational-target, planned-prognostic, organizational-performing, control-diagnostic, regulatory-correctional.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17593
Appears in Collections:Статті (П) 2016 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Статья.pdf253.83 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback