DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет менеджменту та маркетингу >
Кафедра менеджменту та бізнесу >
Статті (МБ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18085

Title: Сучасний підхід до нормування та види інноваційної праці
Other Titles: Современный подход к нормированию и виды инновационного труда
Modern Approach to Rationing and Types of Innovative Labor
Authors: Черноіванова Г. С.
Черноиванова А. С.
Chernoivanova A. S.
Keywords: види інноваційної праці
інноваційна праця
методи нормування
визначення трудомісткості
виды инновационной труда
инновационный труд
методы нормирования
определения трудоемкости
types of innovative labor
innovative labor
methods of rationing
determination of labor intensity
Issue Date: 2017
Citation: Черноіванова Г. С. Сучасний підхід до нормування та види інноваційної праці / Г. С. Черноіванова // Конкурентоспроможність та інноваційї: проблеми науки та практики : матер. міжд. научно-практ. конф., 16-17 лист. 2017 р. : тези допов. – Х.: ФОП Лібуркіна Л. М. , 2017. – С. 87–89.
Abstract: Обґрунтовано класифікацію методів нормування інноваційної праці; визначена сутність і зміст робіт інноваційної праці за трьома видами: креативні, менш творчі, рутинні; обґрунтовано для кожного з виділених трьох видів інноваційних трудових операцій специфічні методи нормування інноваційної праці; визначено особливості розрахунку трудомісткості залежно від методу нормування інноваційної праці; обґрунтовано послідовність визначення трудомісткості при нормуванні інноваційної праці.
Обоснована классификация методов нормирования инновационной труда; определена сущность и содержание работ инновационной труда по трем видам: креативные, менее творческие, рутинные; обосновані для каждого из выделенных трех видов инновационных трудовых операций специфические методы нормирования инновационной труда; определены особенности расчета трудоемкости в зависимости от метода нормирования инновационного труда; обоснована последовательность определения трудоемкости при нормировании инновационной труда.
The classification of methods of rationing of innovative labor is grounded; The essence and content of innovative work is determined in three types: creative, less creative, routine; specific methods for the standardization of innovative labor for each of the three types of innovative labor operations identified; Specific features of calculation of labor intensity are determined depending on the method of rationing of innovative labor; the sequence of definition of labor intensity at rationing of innovative work is proved.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18085
Appears in Collections:Статті (МБ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ТЕЗИСЫ-ОРГ.ИННОВ_.pdf300.62 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback