DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економічної інформатики >
Кафедра комп'ютерних систем і технологій >
Статті (КСТ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18396

Title: Innovative methods of managing consumer behaviour in the economy of impressions, or the experience economy
Other Titles: Інноваційні методи управління поведінкою споживачів в економіці вражень
Инновационные методы управления потребительским поведением в экономике впечатлений
Authors: Pushkar A. I.
Kurbatova Y. L.
Druhova E. S.
Пушкар О. І.
Курбатова Ю. Л.
Другова О. С.
Пушкарь А. И.
Другова Е. С.
Keywords: Impressions
Experience
Economy of Impressions
Experience Economy
Personalisation
Theory of Human Biological Cycles
Management
Emotional and Intellectual Content
враження
персоналізація
теорія біологічних циклів людини
управління
емоційний та інтелектуальний контент
впечатления
персонализация
теория биологических циклов человека
управление
эмоциональный и интеллектуальный контент
Issue Date: 2017
Citation: Pushkar A. I. Innovative methods of managing consumer behaviour in the economy of impressions, or the experience economy / A. I. Pushkar, Y. L. Kurbatova, E. S. Druhova // Economic Annals-XXI – 2017. - 165(5-6) – Р. 114-118.
Abstract: In the conditions of digital marketing development, the main problem of the development of enterprise business is management of consumer behaviour in the online environment. Enterprises should find new ways to attract and retain the attention of users. The purpose of the article is to develop recommendations for managing consumer behaviour in the economy of impressions, or the experience economy based on personalisation. The following research methods are used: analysis and synthesis, logical generalisation, abstract logic and the hypothetic-deductive method. The article formulates a hypothesis based on the phenomenon of the dependence of a person’s emotional response on the phase of his/her biological rhythm already in use in the practice of communication management and psychology. To partially confirm the hypothesis, a pilot experiment was prepared and conducted on the basis of the social network Facebook in 2017. The respondents were presented with an advertising multimedia product with a subsequent assessment of the emotional state. The received statistical results confirm the accepted hypothesis. Based on the hypothetic-deductive method, recommendations for managing consumer behaviour in the economy of impressions have been developed. The essence of recommendations is reduced to how to take into account the phases of human biological rhythms, as well as the choice of intellectual and emotional filling of the multimedia advertising product. Taking into account the personalisation processes, the models of users’ perception of advertising are modified. The process of users’ perception of the content, its impressions and emotions lie in interrelation with its biological rhythms. If the developer knows the data about the activity of the emotional and intellectual biorhythms of the user, it becomes possible to control impressions, passing the relevant content in the most favourable periods for perception. Practical application of the proposed recommendations will be useful for companies that carry out advertising activities in social networks that implement contextual advertising and direct marketing.
У статті сформульовано гіпотезу про управління споживацькою поведінкою з використанням мультимедійної продукції для реклами, що враховує біологічні цикли людини для реалізації неявної персоналізації. На цій основі розроблено рекомендації щодо управління споживчою поведінкою в економіці вражень. Модифіковано моделі сприйняття реклами з урахуванням процесів персоналізації. Процес сприйняття користувачами контенту, їх враженння та емоції залежать від взаємозв’язку з їхніми біологічними ритмами. Якщо розробник має дані про активність емоційних й інтелектуальних біоритмів користувача, стає можливим керувати враженнями, передаючи відповідний контент у найбільш сприятливі періоди для сприйняття. Практичне застосування запропонованих рекомендацій буде корисним для компаній, які здійснюють рекламну діяльність у соціальних мережах, реалізують контекстну рекламу та прямий маркетинг.
В статье сформулирована гипотеза об управлении потребительским поведением с использованием мультимедийного продукта для рекламы, учитывающего биологические циклы человека для реализации неявной персонализации. На этой основе разработаны рекомендации по управлению потребительским поведением в экономике впечатлений. Модифицированы модели восприятия рекламы с учетом процессов персонализации.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18396
Appears in Collections:Статті (КСТ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
статья Скопус.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback