DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економічної інформатики >
Кафедра економічної кібернетики >
Наукові роботи студентів, магістрів >
Дипломні магістерські роботи - 2013 р. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6313

Title: Моделювання розвитку взаємовідносин операторів стільникового зв’язку України з клієнтами
Other Titles: Моделирование развития взаимоотношений операторов мобильной связи Украины с клиентами
Modeling the development of relationships between Ukrainian mobile operators and customers
Authors: Фастівець В. Т.
Фастивец В. Т.
Fastivets V. T.
Keywords: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
КАТАСТРОФИ
МАРКЕТИНГ
КЛІЄНТ
МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК
ПРОГНОЗУВАННЯ
ЛОЯЛЬНІСТЬ
АБОНЕНТ
УПРАВЛІННЯ
КЛИЕНТ
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЛОЯЛЬНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КАТАСТРОФЫ
MARKETING
CUSTOMER
MOBILE COMMUNICATION
FORECASTING
LOYALTY
SUBSCRIBER
MANAGEMENT
RELATIONSHIPS
CATASTROPHES
Issue Date: 2013
Publisher: ХНЕУ
Citation: Фастівець В.Т. Моделювання розвитку взаємовідносин операторів стільникового зв’язку України з клієнтами : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03050201 Економічна кібернетика / В.Т. Фастівець .– Х.: ХНЕУ, 2013
Abstract: Магістерська робота присвячена розробці комплексу методів і моделей, що можуть використовуватися в процесі розвитку взаємовідносин з клієнтами. Робота містить опис моделей оцінки цінності клієнтів, оцінки вартості споживчого капіталу компанії, управління досвідом клієнтів, прогнозування кількості клієнтів і аналіз різких змін в поведінці системи. Практичне дослідження присвячене використанню цих методів і моделей в галузі мобільного зв’язку України.
Магистерская работа посвящена разработке комплекса методов и моделей, которые могут использоваться в процессе развития взаимоотношений с клиентами. Работа содержит описание моделей оценки ценности клиентов, оценки стоимости потребительского капитала компании, управления опытом клиентов, прогнозирования количества клиентов и анализ резких изменений в поведении системы. Практическое исследование посвящено использованию этих методов и моделей в сфере мобильной связи Украины.
The Master’s degree work is devoted to development of complex of models that can be used in customer relationship management and development. Work contains description of models customer lifetime value, costumer capital cost, customer experience management, forecasting customer quantity. Research is devoted to using this models and methods in mobile communication of Ukraine.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6313
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2013 р.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Фастівець В.Т..pdf209.02 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback