Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.019 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Практичні завдання з навчальної дисципліни "Управління розвитком соціально-економічних систем" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Бровко О. І.; Дериховська В. І.; Раевнева Е. В.; Бровко О. И.; Дериховская В. И.; Rayevnyeva O.; Brovko O.; Derykhovska V.
2015Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія економічного ризику" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Бровко О. І.; Раевнева Е. В.; Бровко О. И.; Rayevnyeva O.; Brovko O.
2018Fundamentals of data analysis: syllabus of the discipline for students of the specialty 122 "Computer science" of the second (master's) levelRayevnyeva O.; Grynevych L.; Brovko O.; Раєвнєва О. В.; Гриневич Л. В.; Бровко О. І.; Раевнева Е. В.; Бровко О. И
2015Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Аналіз та прогнозування рядів динаміки" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Бровко О. І.; Чанкіна І. В.; Раевнева Е. В.; Бровко О. И.; Чанкина И. В.; Rayevnyeva O.; Brovko O.; Chankina I.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Управління розвитком соціально-економічних систем" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Бровко О. І.; Раевнева Е. В.; Бровко О. И.; Rayevnyeva O.; Brovko O.
2014Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Аналіз та прогнозування рядів динаміки" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Бровко О. І.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Бровко О. И.; Rayevnyeva O.; Chankina I.; Brovko O.
2019Статистика: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняРаєвнєва О. В.; Аксьонова І. В.; Сєрова І. А.; Свидло Г. І.; Бровко О. І.; Степуріна С. О.; Раевнева Е. В.; Аксенова И. В; Серова И. А.; Свидло А. И.; Бровко О. И.; Степурина С. А.; Rayevnyeva O.; Aksyonova I.; Sierova I.; Svуdlo Н.; Brovko О.; Stepurina S.
2018Methods and models of forecasting of processes in foreign economic activity: a work program for students of all specialties of the second (master's) levelRayevnyeva O. V.; Brovko O. I.; Раєвнєва О. В.; Бровко О. І.; Раевнева Е. В.; Бровко О. И.
2018Modern methods of business analytics: a work program for students of all specialties of the second (master's) levelRayevnyeva O. V.; Brovko O. I.; Раєвнєва О. В.; Бровко О. І.; Раевнева Е. В.; Бровко О. И.
2015Практичні завдання з навчальної дисципліни "Теорія економічного ризику" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Бровко О. І.; Чанкіна І. В.; Раевнева Е. В.; Бровко О. И.; Чанкина И. В.; Rayevnyeva O.; Brovko О.; Chankina І.