Browsing by Author Фартушняк О. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2024Бухгалтерський облік : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" освітньої програми "Митна справа" першого (бакалаврського) рівняФартушняк О. В.; Курган Н. В.
2024Бухгалтерський облік : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" освітньої програми "Фінанси і кредит" першого (бакалаврського) рівняФартушняк О. В.; Курган Н. В.
2014Бухгалтерський облік : навчальний посібникФартушняк О. В.; Fartushnyak O. V.
2022Бухгалтерський облік : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми "Облік і аудит" першого (бакалаврського) рівняФартушняк О. В.
2003Визнання та оцінка фінансових інструментівФартушняк О. В.; Fartushnyak O. V.
2008Деякі аспекти відображення факторингових операцій в облікуФартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Пасичник И. Ю.; Fartushnyak O. V.; Pasichnyk I. Y.
2021Ділова гра та ситуаційні вправи з комплексного тренінгу для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняКурган Н. В.; Фартушняк О. В.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняМаляревський Ю. Д.; Фартушняк О. В.; Сахаров П. О.; Цибулько Д. І.; Пасічник І. Ю.; Маляревский Ю. Д.; Сахаров П. А.; Цыбулько Д. И.; Пасичник И. Ю.; Malyarevskiy Y. D.; Fartushnyak O. V.; Sakharov P. O.; Tsybulko D. I.; Pasichnyk I. Y.
2007Загальна побудова фінансового і податкового обліку дебіторської заборгованості та її оцінкаФартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Пасичник И. Ю.; Fartushnyak O. V.; Pasichnyk I. Y.
2017Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпеченняПилипенко А. А.; Фартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Пасичник И. Ю.; Pylypenko A. A.; Fartushnyak O. V.; Pasichnyk I. Y.
2023Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівняАзаренков Г. Ф.; Пилипенко А. А.; Курган Н. В.; Фартушняк О. В.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий облік II" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняФартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Цибулько Д. І.; Пасичник И. Ю.; Цыбулько Д. И.; Fartushnyak O. V.; Pasichnyk I. Y.; Tsybulko D. I.
2008Некоторые аспекты отражения факторинговых операций в учетеФартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Fartushnyak O. V.; Pasichnyk I. Y.; Пасичник И. Ю.
2019Облікова оцінка вартості активів підприємстваФартушняк О. В.; Fartushnyak O. V.
2018Обліково-аналітична система та її інформаційне забезпечення: сутність, характерні ознакиФартушняк О. В.; Fartushnyak O. V.
2016Облікові аспекти витрат на технічне переозброєнняФартушняк О. В.; Цибулько Д. І.; Цыбулько Д. И.; Fartushnyak O. V.; Tsybulko D. I.
2009Облікові аспекти відображення факторингу в обліку факторингової компаніїФартушняк О. В.; Fartushnyak O. V.
2023Облікові підходи до порядку розрахунку податку на прибуток та його відображення у звітностіФартушняк О. В.
2007Общее построение финансового и налогового учета дебиторской задолженности и ее оценкаФартушняк О. В.; Пасічник І. Ю.; Fartushnyak O. V.; Pasichnyk I. Y.; Пасичник И. Ю.
2015ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯЦибулько Д. І.; Фартушняк О. В.; Цыбулько Д. И.; Фартушняк О. В.; Tsybulko D. I.; Fartushnyak O. V.