Browsing by Author Голофаєва І. П.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Modeling of factors of production interaction and efficiency of their usage in enterprise competitiveness managementSergienko O. A.; Golofaieva I. P.; Tatar M. S.; Сергиенко Е. А.; Голофаева И. П.; Татар М. С.; Сергієнко О. А.; Голофаєва І. П.
2019Архітектоніка фінансів: методичне забезпечення в умовах цифрової економікиЖуравльова І. В.; Максімова М. В.; Хвостенко В. С.; Кіпа М. О.; Лелюк С. В.; Алексєєнко І. І.; Добринь С. В.; Полтініна О. П.; Берест М. М.; Кузенко Т. Б.; Голофаєва І. П.; Сабліна Н. В.; Дудка М. О.
2019Аутсорсинг як складова логістичного менеджментуАвраменко О. В.; Голофаєва І. П.
2019Аутсорсинг як складова логістичного менеджментуАвраменко О. В.; Голофаєва І. П.; Авраменко Е. В.; Голофаева И. П.; Avramenko O. V.; Golofaieva I. P.
2016Дослідження факторів впливу на інфляційні процеси в УкраїніГолофаєва І. П.
2020Когнітивне моделювання інфляційних процесів в УкраїніГолофаєва І. П.; Авраменко О. В.
2020Когнітивне моделювання інфляційних процесів в УкраїніГолофаєва І. П.; Авраменко О. В.
2015Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Фінанси" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчанняНескородєва І. І.; Пустовгар С. А.; Голофаєва І. П.
2015Методичні рекомендації до практичних (тренінгових) занять з навчальної дисципліни "Фінанси" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчанняГолофаєва І. П.; Добринь С. В.
2012Методичні рекомендації до проведення тренінгу "Функціональні сфери логістики" з навчальної дисципліни "Функціональна логістика" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" спеціалізації "Логістика" денної форми навчанняГолофаєва І. П.; Авраменко О. В.; Голофаева И. П.; Авраменко Е. В.; Holofayeva I. P.; Avramenko O. V.
2016Методологія прикладного статистичного та економетричного аналізу в дослідженні диспропорцій та нерівномірності розвитку регіонів України та країн Європейського СоюзуСергієнко О. А.; Голофаєва І. П.; Шавлак М. А.
2018Механізм управління фінансовими ситуаціями промислових підприємств: моделювання галузевих характеристик і тенденцій зовнішнього середовищаГолофаєва І. П.; Зуєва О. В.
2016Програма наскрізної практики для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчанняАлексєєнко І. І.; Голофаєва І. П.; Добринь С. В.; Кіпа М. О.; Олійник Т. В.
2014Управління життєдіяльністю підприємств промисловості : монографіяЯстремська О. М.; Верещагіна Г. В.; Авраменко О. В.; Іванова В. Й.; Веретенникова Г. Б.; Голофаєва І. П.; Колодізєва Т. О.; Мельникова К. В.; Омелаєнко Н. М.; Разінкова В. П.; Ріпка Д. О.; Руденко Г. Р.; Сисоєв В. В.; Тонєва К. В.; Яковенко К. В.; Мажник Л. О.; Письмак В. О.; Сігаєва Т. Є.; Тімонін К. О.; Ястремська О. О.; Бахурець О. В.; Захаров В. А.; Панасьянц Г. С.; Струпинська Н. В.; Геращенко І. М.; Зеленський М. В.; Стаматін О. В.; Ястремская Е. Н.; Верещагина А. В.; Авраменко Е. В.; Иванова В. И.; Веретенникова А. Б.; Голофаева И. П.; Колодизева Т. А.; Мельникова Е. В.; Омелаенко Н. Н.; Разинкова В. П.; Репка Д. А.; Руденко А. Р.; Сысоев В. В.; Тонева К. В.; Яковенко Е. В.; Мажник Л. А.; Письмак В. А.; Сигаева Т. Е.; Тимонин К. А.; Ястремская О. А.; Бахурець О. В.; Панасьянц А. С.; Струпинская Н. В.; Геращенко И. Н.; Зеленский М. В.; Стаматин А. В.; Iastremska O. M.; Vereshchaginа G. V.; Avramenko E. V.; Ivanova V. I.; Veretennykova G. B.; Holofayeva I. P.; Kolodizieva T. O.; Melnikova K. V.; Omelayenko N. M.; Razinkova V. P.; Ripka D. O.; Rudenko H. R.; Sysoiev V. V.; Tonieva K. V.; Iakovenko K. V.; Mazhnyk L. O.; Pysmak V. O.; Sigaieva T. E.; Timonin K. O.; Iastremska O. O.; Bakhurets O. V.; Zakharov V. A.; Panasyants G. S.; Strupynska N. V.; Herashchenko I. M.; Zelenskyi M. V.; Stamatin O. V.
2014Управління фінансовою безпекою комерційного банку на основі потокових сценарних моделейГолофаєва І. П.; Сергієнко О. А.; Солдатова Я. Ю.
2021Фінанси. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівняКіпа М. О.; Добринь С. В.; Голофаєва І. П.; Малишко Є. О.; Чернишов В. В.
2014Фінансове регулювання інфляційних процесів України на основі когнитівного підходуГолофаєва І. П.
2013Фінансові потоки в логістичній діяльності підприємстваГолофаєва І. П.
2020Інвестування. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівняАлексєєнко І. І.; Голофаєва І. П.