Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25292
Title: Архітектоніка фінансів: методичне забезпечення в умовах цифрової економіки
Authors: Журавльова І. В.
Максімова М. В.
Хвостенко В. С.
Кіпа М. О.
Лелюк С. В.
Алексєєнко І. І.
Добринь С. В.
Полтініна О. П.
Берест М. М.
Кузенко Т. Б.
Голофаєва І. П.
Сабліна Н. В.
Дудка М. О.
Keywords: фінансова архітектоніка
бізнес-процес
бізнес-аналітика
моделювання
капіталізація підприємства
Інтернет-трейдинг
фінансовий менеджмент
вартість підприємства
фінансова безпека
фінансовий стан
фінансовий контролінг
фінансова логістика
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Архітектоніка фінансів: методичне забезпечення в умовах цифрової економіки [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Журавльова, М. В. Максімова, В. С. Хвостенко [та ін.] ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (8,51 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 200 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 183-199.
Abstract: Визначено й узагальнено основні проблемні аспекти методичного забезпечення архітектури фінансів; ґрунтовно розкрито природу фінансової архітектоніки; проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку ринку бізнес-аналітики в Україні; подано моделювання бізнес-процесів структурних складових фінансів. Рекомендовано для студентів, здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня всіх форм навчання економічних закладів вищої освіти.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25292
Appears in Collections:Монографії (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-за заг ред Журавльової І В.pdf5,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.