Browsing by Author Горяєва М. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Аудиторський контроль в системі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствомМултанівська Т. В.; Воінова Т. С.; Горяєва М. С.; Multanivska T. V.; Voinova T. S.; Goryaeva M. S.; Мултановская Т. В.; Воинова Т. С.; Горяева М. С.
2017Безперервність діяльності в аудиті фінансової звітностіМултанівська Т. В.; Горяєва М. С.; Мултановская Т. В.; Горяева М. С.; Multanivska T. V.; Goryaeva M. S.
2017Безперервність діяльності в аудиті фінансової звітностіМултанівська Т. В.; Горяєва М. С.; Мултановская Т. В.; Горяева М. С.; Multanivska T. V.; Goryaeva M. S.
2012Використання запевнень управлінського персоналу клієнта як аудиторських доказів для підвищення якості аудитуМултанівська Т. В.; Горяєва М. С.; Multanivska T. V.; Goryaeva M. S.; Мултановская Т. В.; Горяева М. С.
2019Вплив факторів на безперервність діяльностіМултанівська Т. В.; Горяєва М. С.; Мултановская Т. В.; Горяева М. С.; Multanivska T. V.; Goryaeva M. S.
2014Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчанняМахота А. В.; Пасенко Н. С.; Часовнікова Ю. С.; Горяєва М. С.; Махота А. В.; Пасенко Н. С.; Часовникова Ю. С.; Горяева М. С.; Makhota A. V.; Pasenko N. S.; Chasovnikova Y. S.; Goryaeva M. S.
2013Задания и методические рекомендации к курсовой работе по учебной дисциплине "Финансовый учет" для студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" заочной формы обученияМаляревский Ю. Д.; Горяева М. С.; Маляревський Ю. Д.; Горяєва М. С.; Malyarevskiy Y. D.; Goryaeva M. S.
2015Задания к практическим занятиям по учебной дисциплине "Учет по видам экономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обученияПасенко Н. С.; Горяева М. С.; Махота А. В.; Горяєва М. С.; Pasenko N. S.; Goryaeva M. S.; Makhota A. V.
2017Застосування аналітичних процедур при аудиті безперервності діяльностіМултанівська Т. В.; Горяєва М. С.; Мултановская Т. В.; Горяева М. С.; Multanivska T. V.; Goryaeva M. S.
2017Застосування аналітичних процедур при аудиті безперервності діяльностіМултанівська Т. В.; Горяєва М. С.; Мултановская Т. В.; Горяева М. С.; Multanivska T. V.; Goryaeva M. S.
2014Застосування результатів роботи внутрішніх аудиторів під час здійснення аудиту фінансової звітностіМултанівська Т. В.; Горяєва М. С.; Multanivska T. V.; Goryaeva M. S.
2019Застосування справедливої вартості в обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукціїПасенко Н. С.; Горяєва М. С.; Pasenko N. S.; Goryaeva M. S.
2014Застосування справедливої вартості при визначенні оцінки активів підприємстваМултанівська Т. В.; Воінова Т. С.; Горяєва М. С.; Multanivska T. V.; Voinova T. S.; Goryaeva M. S.; Мултановская Т. В.; Воинова Т. С.; Горяева М. С.
2017Звітність підприємств : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняВолошан І. Г.; Горяєва М. С.; Волошан И. Г.; Горяева М. С.; Voloshan I. G.; Goryaeva M. S.
2017Звітність підприємств : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняВолошан І. Г.; Горяєва М. С.; Волошан И. Г.; Горяева М. С.; Voloshan I. G.; Goryaeva M. S.
2016Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у торгових підприємствах з навчальної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняГоряєва М. С.; Пасенко Н. С.; Шушлякова О. В.; Горяева М. С.; Пасенко Н. С.; Шушлякова О. В.; Goryaeva M. S.; Pasenko N. S.; Shushliakova O. V.
2015Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій на автотранспортних підприємствах з навчальної дисципліни "Облік за видами економічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчанняПасенко Н. С.; Горяєва М. С.; Горяева М. С.; Pasenko N. S.; Goryaeva M. S.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з обліку операцій у сільськогосподарському виробництві з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва та послуг" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняГоряєва М. С.; Пасенко Н. С.; Горяева М. С.; Goryaeva M. S.; Pasenko N. S.
2019Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємствПасенко Н. С.; Горяєва М. С.; Горяева М. С.; Pasenko N. S.; Goryaeva M. S.
2017Принцип безперервності у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.Мултанівська Т. В.; Горяєва М. С.; Мултановская Т. В.; Горяева М. С.; Multanivska T. V.; Goryaeva M. S.