Browsing by Author Гринева В. Н.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1994Конспект лекцій з курсу "Технологія заготовчого виробництва" для студентів спеціальностей 07.01 та 7.050.109. Частина 3.Браташевський О. Ю.; Гриньова В. М.; Дудко П. Д.; Крюк А. Г.; Браташевский А. Ю.; Гринева В. Н.; Bratashevsky A. Y.; Gryneva V. M.; Dudko P. D.; Kriuk A. G.
2015Менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгів : навчально-практичний посібникГриньова В. М.; Пасько М. І.; Заславська К. А.; Петренко О. О.; Яндола К. О.; Гринева В. Н.; Пасько М. И.; Заславская Е. А.; Петренко А. А.; Яндола К. А.; Gryneva V. M.; Pasko M. I.; Zaslavskaya K. A.; Petrenko O. O.; Yandola K. O.
2015Методические рекомендации к выполнению практических и ситуационных заданий по учебной дисциплине "Организация труда менеджера" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" дневной формы обученияГриньова В. М.; Потьомкін С. К.; Бутенко Д. С.; Козлова І. М.; Гринева В. Н.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Gryneva V. M.; Potiomkin S. K.; Butenko D. S.; Kozlova I. M.
2012Методичне забезпечення планування підвищення ефективності операційної діяльності промислового підприємстваГриньова В. М.; Явдак М. Ю.; Гринева В. Н.; Явдак М. Ю.; Gryneva V. M.; Yavdak M. Y.
2016Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Організація виробництва на підприємствах машинобудування" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняГриньова В. М.; Салун М. М.; Гринева В. Н.; Салун М. Н.; Gryneva V. M.; Salun M. M.
2014Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняГриньова В. М.; Бутенко Д. С.; Гринева В. Н.; Бутенко Д. С.; Gryneva V. M.; Butenko D. S.
2014Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальностей 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" денної форми навчанняГриньова В. М.; Салун М. М.; Гринева В. Н.; Салун М. Н.; Grinyova V. M.; Salun M. M.
2013Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" заочної форми навчанняГриньова В. М.; Потьомкін С. К.; Козлова І. М.; Яндола К. О.; Гринева В. Н.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Яндола К. А.; Gryneva V. M.; Potiomkin S. K.; Kozlova I. M.; Yandola K. O.
2016Операційна діяльність сучасних підприємств машинобудуванняГриньова В. М.; Явдак М. Ю.; Гринева В. Н.; Явдак М. Ю.; Gryneva V. M.; Yavdak M. Y.
2015Оптимізація вартості складових ресурсного потенціалу підприємства : монографіяГриньова В. М.; Салун М. М.; Гринева В. Н.; Салун М. Н.; Gryneva V. M.; Salun M. M.
2003Проблемы развития современного общества: культура, инновации, высокие технологии и экологияГринева В. Н.; Дудко П. Д.; Крюк А. Г.; Пономаренко В. С.; Чистяк В. Г.; Шкурупий В. Г.; Гриньова В. М.; Дудко П. Д.; Крюк А. Г.; Пономаренко В. С.; Чистяк В. Г.; Шкурупій В. Г.; Grinyova V. M.; Dudko P. D.; Kriuk A. G.; Ponomarenko V. S.; Thistyak V. G.; Shkurupiy V. G.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання у вищій школі та методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.018100018 "Адміністративний менеджмент" денної форми навчанняГриньова В. М.; Салун М. М.; Гринева В. Н.; Салун М. Н.; Grinyova V. M.; Salun M. M.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Організація виробництва на підприємствах машинобудування" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняГриньова В. М.; Салун М. М.; Гринева В. Н.; Салун М. Н.; Gryneva V. M.; Salun M. M.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Управління змінами" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" всіх форм навчанняГриньова В. М.; Мазко Т. І.; Гринева В. Н.; Мазко Т. И.; Gryneva V. M.; Mazko T. I.
2003Системи технологій: навч. посібникДудко П. Д.; Пономаренко В. С.; Тімонін О. М.; Гриньова В. М.; Крюк А. Г.; Савченко М. Ф.; Чистяк В. Г.; Шкурупій В. Г.; Dudko P. D.; Ponomarenko V. S.; Timonin O. M.; Grinyova V. M.; Kriuk A. G.; Savchenko M. F.; Chistyak V. G.; Shkurupiy V. G.; Тимонин А. М.; Гринева В. Н.; Савченко Н. Ф.; Шкурупий В. Г.
2003Системы технологийГринева В. Н.; Дудко П. Д.; Пономаренко В. С.; Тимонин А. М.; Крюк А. Г.; Савченко Н. Ф.; Чистяк В. Г.; Шкурупий В. Г.; Гриньова В. М.; Дудко П. Д.; Пономаренко В. С.; Тімонін О. М.; Крюк А. Г.; Савченко М. Ф.; Чистяк В. Г.; Шкурупій В. Г.; Grinyova V. M.; Dudko P. D.; Ponomarenko V. S.; Timonin O. M.; Kriuk A. G.; Savchenko M. F.; Thistyak V. G.; Shkurupiy V. G.
2009Технологія аналізу персоналу промислових підприємств на основі кластеризаціїГриньова В. М.; Мажник Л. О.; Гринева В. Н.; Мажник Л. А.; Grinyova V. M.; Mazhnyk L. O.
2005Товарознавство : навч. посібникГриньова В. М.; Дудко П. Д.; Крюк А. Г.; Савченко М. Ф.; Шкурупій В. Г.; Браташевський О. Ю.; Grinyova V. M.; Dudko P. D.; Kriuk A. G.; Savchenko M. F.; Shkurupiy V. G.; Bratashevsky A. Y.; Гринева В. Н.; Савченко Н. Ф.; Шкурупий В. Г.; Браташевский А. Ю.
2012Управління кадровим потенціалом підприємства : монографіяГриньова В. М.; Писаревська Г. І.; Гринева В. Н.; Писаревская А. И.; Grinyova V. M.; Pisarevska H. I.
2013Управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства : монографіяГриньова В. М.; Новікова М. М.; Небилиця О. А.; Гринева В. Н.; Новикова М. М.; Небылица Е. А.; Grinyova V. M.; Novikova M. M.; Nebylitsia О. А.