Browsing by Author Ермаченко В. Е.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016The Cyclicity of Tourism Services Consumption in the Context of Development of Ukrainian EconomyYermachenko V. Y.; Dekhtyar N. A.; Єрмаченко В. Є.; Дехтяр Н. А.; Ермаченко В. Е.; Дехтярь Н. А.
2015The definition of the concept of the tourism industry and its role in the economy of UkraineYermachenko V. Y.; Korzhylov L. I.; Єрмаченко В. Є.; Коржилов Л. І.; Ермаченко В. Е.; Коржилов Л. И.
2014Guidelines for drawing up graduation theses for full-time students of speciality "Science of Tourism"Yermachenko V. Y.; Naumik K. G.; Dekhtyar N. A.; Zyma O. G.; Єрмаченко В. Є.; Наумік К. Г.; Дехтяр Н. А.; Зима О. Г.; Ермаченко В. Е.; Наумик Е. Г.; Дехтярь Н. А.; Зима А. Г.
2014Guidelines for drawing up graduation theses graduation theses for full-time students of training direction 6.140103 "Tourism"Yermachenko V. Y.; Naumik K. G.; Dekhtyar N. A.; Zyma O. G.; Єрмаченко В. Є.; Наумік К. Г.; Дехтяр Н. А.; Зима О. Г.; Ермаченко В. Е.; Наумик Е. Г.; Дехтярь Н. А.; Зима А. Г.
2015The influence of a country's global market position on the tourism industry macroeconomic indicatorsYermachenko V. Y.; Єрмаченко В. Є.; Ермаченко В. Е.
2017The legislation framework of foreign trade activity in Ukraine (with the examples of the tourism industry)Sushchenko O. A.; Yermachenko V. Y.; Dekhtyar N. A.; Сущенко О. А.; Єрмаченко В. Є.; Дехтяр Н. А.; Сущенко Е. А.; Ермаченко В. Е.
2015Syllabus of the academic discipline "Statistics of International Tourism" for students of training direction 6.140103 "Tourism" of all forms of studyYermachenko V. Y.; Zyma O. G.; Dekhtyar N. A.; Єрмаченко В. Є.; Зима О. Г.; Дехтяр Н. А.; Ермаченко В. Е.; Зима А. Г.; Дехтярь Н. А.
2013Syllabus of the educational discipline "Recreational Complexes of the World" for the students of the training direction 6.140103 "Tourism" of all forms of studyYermachenko V. Y.; Zyma O. G.; Dekhtyar N. A.; Aldoshyna M. V.; Єрмаченко В. Є.; Зима О. Г.; Дехтяр Н. А.; Алдошина М. В.; Ермаченко В. Е.; Зима А. Г.; Дехтярь Н. А.; Алдошина М. В.
2017Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗПономаренко В. С.; Раєвнєва О. В.; Єрмаченко В. Є.; Раевнева Е. В.; Ермаченко В. Е.; Ponomarenko V. S.; Rayevnyeva O. V.; Yermachenko V. Y.
2016Менеджмент якості туристичних послуг : робоча програма для студентів спеціальності 242 "Туризм" другого (магістерського) рівняЄрмаченко В. Є.; Дехтяр Н. А.; Мороз Н. О.; Ермаченко В. Е.; Дехтярь Н. А.; Мороз Н. А.; Yermachenko V. Y.; Dekhtyar N. A.; Moroz N. O.
2013Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної форми навчанняЄрмаченко В. Є.; Зима О. Г.; Дехтяр Н. А.; Яцун Л. М.; Ермаченко В. Е.; Зима А. Г.; Дехтярь Н. А.; Яцун Л. Н.; Yermachenko V. Y.; Zyma O. G.; Dekhtyar N. A.; Yatsun L. M.
2013Методичні рекомендації до проходження навчальної практики "Університетська освіта" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної форми навчанняЄрмаченко В. Є.; Зима О. Г.; Лола Ю. Ю.; Ермаченко В. Е.; Зима А. Г.; Лола Ю. Ю.; Yermachenko V. Y.; Zima O. G.; Lola Y. Y.
2011Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльностіЕрмаченко В. Є.; Лабунська С. В.; Маляревська О. Г.; Маляревський Ю. Д.; Чечетова Н. Ф.; Прокопішина О. В.; Ермаченко В. Е.; Лабунская С. В.; Маляревский А. Г.; Маляревский Ю. Д.; Чечетова Н. Ф.; Прокопишина А. В.; Yermachenko V. Y.; Labunska S. V.; Malyarevska O. G.; Malyarevskiy Y. D.; Chechetova N. F.; Prokopishyna O. V.
2018Організація і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій у туризмі: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівняСущенко О. А.; Єрмаченко В. Є.; Дехтяр Н. А.; Сущенко Е. А.; Ермаченко В. Е.; Дехтярь Н. А.; Sushchenko O. A.; Yermachenko V. Y.; Dekhtyar N. A.
2017Особливості трансформації світової системи вищої освіти у ХХІ століттіЄрмаченко В. Є.; Дериховська В. І.; Ермаченко В. Е.; Дериховская В. И.; Yermachenko V. Y.; Derykhovska V. I.
2014Практикум з навчальної дисципліни "Логістика в міжнародному туризмі" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" усіх форм навчанняЄрмаченко В. Є.; Лола Ю. Ю.; Лісіцина І. І.; Ермаченко В. Е.; Лисицына И. И.; Yermachenko V. Y.; Lola Y. Y.; Lisitsyna I. I.
2015Практикум по работе с программой комплексной автоматизации деятельности турфирм "ОВЕРИЯ-ТУРИЗМ" для студентов направления подготовки 6.140103 "Туризм" всех форм обучения : [Электронное издание]Єрмаченко В. Є.; Зима О. Г.; Наумік-Гладка К. Г.; Кись А. П.; Алдошина М. В.; Дехтярь Н. А.; Брусильцева А. Н.; Лола Ю. Ю.; Ястремская О. А.; Чен Р. Н.; Яцун Л. Н.; Козубова Н. В.; Лисицына И. И.; Голуб М. А.; Ермаченко В. Е.; Зима А. Г.; Наумик-Гладкая Е. Г.; Алдошина М. В.; Кісь О. П.; Дехтяр Н. А.; Брусільцева Г. М.; Ястремська О. О.; Чен Р. М.; Лісіцина І. І.; Голуб М. О.; Yermachenko V. Y.; Zyma O. G.; Naumik-Gladka K. G.; Kis O. P.; Aldoshyna M. V.; Dekhtyar N. A.; Brusiltseva H. M.; Lоlа I. I.; Iastremska O. O.; Chen R. M.; Iatsun L. N.; Kozubova N. V.; Lisitsyna I. I.; Golub M. O.
2017Проблема визначення вагових коефіцієнтів для побудови рейтингу наукової діяльності вищих навчальних закладів УкраїниЄрмаченко В. Є.; Прокопович С. В.; Ермаченко В. Е.; Yermachenko V. Y.; Prokopovych S. V.
2013Робоча програма навчальної дисципліни "Організація готельного господарства" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної форми навчанняЄрмаченко В. Є.; Лола Ю. Ю.; Ермаченко В. Е.; Yermachenko V. Y.; Lola Y. Y.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" усіх форм навчанняЄрмаченко В. Є.; Зима О. Г.; Дехтяр Н. А.; Алдошина М. В.; Ермаченко В. Е.; Зима А. Г.; Дехтярь Н. А.; Алдошина М. В.; Yermachenko V. Y.; Zyma O. G.; Dekhtyar N. A.; Aldoshyna M. V.