Browsing by Author Струпинская Н. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Corporate social responsibility: what does it mean?Strupynska N. V.; Струпинська Н. В.; Струпинская Н. В.
2012Актуальність застосування інформаційних технологій в управлінні соціально-економічними системамиСтрупинська Н. В.; Струпинская Н. В.; Strupynska N. V.
2012Двовимірна класифікація показників ефективності маркетингуСтрупинська Н. В.; Струпинская Н. В.; Strupynska N. V.
2011Ефективність маркетингової діяльностіСтрупинська Н. В.; Струпинская Н. В.; Strupynska N. V.
2014ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВАСтрупинська Н. В.; Струпинская Н. В.; Strupynska N. V.
2013Методичний підхід до оцінювання ефективності маркетингової діяльності промислового підприємстваСтрупинська Н. В.; Струпинская Н. В.; Strupynska N. V.
2016Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бренд-менеджмент" для студентів спеціальностей 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності" денної форми навчанняЯстремська О. М.; Струпинська Н. В.; Ястремская Е. Н.; Струпинская Н. В.; Iastremska O. M.; Strupynska N. V.
2011Проблеми визначення ефективності маркетингової діяльностіСтрупинська Н. В.; Струпинская Н. В.; Strupynska N. V.
2011Сучасні напрямки розвитку маркетингуСтрупинська Н. В.; Струпинская Н. В.; Strupynska N. V.
2014Управління життєдіяльністю підприємств промисловості : монографіяЯстремська О. М.; Верещагіна Г. В.; Авраменко О. В.; Іванова В. Й.; Веретенникова Г. Б.; Голофаєва І. П.; Колодізєва Т. О.; Мельникова К. В.; Омелаєнко Н. М.; Разінкова В. П.; Ріпка Д. О.; Руденко Г. Р.; Сисоєв В. В.; Тонєва К. В.; Яковенко К. В.; Мажник Л. О.; Письмак В. О.; Сігаєва Т. Є.; Тімонін К. О.; Ястремська О. О.; Бахурець О. В.; Захаров В. А.; Панасьянц Г. С.; Струпинська Н. В.; Геращенко І. М.; Зеленський М. В.; Стаматін О. В.; Ястремская Е. Н.; Верещагина А. В.; Авраменко Е. В.; Иванова В. И.; Веретенникова А. Б.; Голофаева И. П.; Колодизева Т. А.; Мельникова Е. В.; Омелаенко Н. Н.; Разинкова В. П.; Репка Д. А.; Руденко А. Р.; Сысоев В. В.; Тонева К. В.; Яковенко Е. В.; Мажник Л. А.; Письмак В. А.; Сигаева Т. Е.; Тимонин К. А.; Ястремская О. А.; Бахурець О. В.; Панасьянц А. С.; Струпинская Н. В.; Геращенко И. Н.; Зеленский М. В.; Стаматин А. В.; Iastremska O. M.; Vereshchaginа G. V.; Avramenko E. V.; Ivanova V. I.; Veretennykova G. B.; Holofayeva I. P.; Kolodizieva T. O.; Melnikova K. V.; Omelayenko N. M.; Razinkova V. P.; Ripka D. O.; Rudenko H. R.; Sysoiev V. V.; Tonieva K. V.; Iakovenko K. V.; Mazhnyk L. O.; Pysmak V. O.; Sigaieva T. E.; Timonin K. O.; Iastremska O. O.; Bakhurets O. V.; Zakharov V. A.; Panasyants G. S.; Strupynska N. V.; Herashchenko I. M.; Zelenskyi M. V.; Stamatin O. V.