Browsing by Author Яковенко К. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Principles of controlling activity at an enterpriseIakovenko K. V.; Яковенко К. В.; Яковенко Е. В.
2014Syllabus of the academic discipline "Controlling" for full-time students of training direction 6.030601 "Management"Iakovenko K. V.; Яковенко К. В.; Яковенко Е. В.
2016Tasks for practical lessons and independent work on the academic discipline "Controlling" for full-time students of training direction 6.030601 "Management"Iakovenko K. V.; Яковенко К. В.; Яковенко Е. В.
2015Контролінг в управлінні інноваційною діяльністю підприємстваЯковенко К. В.; Яковенко Е. В.; Iakovenko K. V.
2014Контролінг як невід’ємна складова управління сучасним підприємствомЯковенко К. В.; Яковенко Е. В.; Iakovenko K. V.
2013Контролінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємстваЯковенко К. В.; Яковенко Е. В.; Iakovenko K. V.
2012Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Економіка і бізнес" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної форми навчанняЯковенко К. В.; Ріпка Д. О.; Iakovenko K. V.; Ripka D. O.
2013Методичні рекомендації до практичних завдань з навчальної дисципліни "Планування діяльності підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняЯковенко К. В.; Даниленко С. В.; Яковенко Е. В.; Iakovenko K. V.; Danylenko S. V.
2013Методичні рекомендації до розрахунку ефективності пропозицій дипломних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" напряму підготовки "Менеджмент"Ястремська О. М.; Яковенко К. В.; Веретенникова Г. Б.; Ріпка Д. О.; Ястремская Е. Н.; Яковенко Е. В.; Веретенникова А. Б.; Репка Д. А.; Yastremska О. M.; Iakovenko K. V.; Veretennykova G. B.; Ripka D. O.
2008Організація управлінської діяльності жінки-керівника на промисловому підприємствіЯковенко К. В.; Yakovenko K. V.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Контролінг" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняІванова В. Й.; Яковенко К. В.; Иванова В. И.; Яковенко Е. В.; Ivanova V. I.; Iakovenko K. V.
2014Управління життєдіяльністю підприємств промисловості : монографіяЯстремська О. М.; Верещагіна Г. В.; Авраменко О. В.; Іванова В. Й.; Веретенникова Г. Б.; Голофаєва І. П.; Колодізєва Т. О.; Мельникова К. В.; Омелаєнко Н. М.; Разінкова В. П.; Ріпка Д. О.; Руденко Г. Р.; Сисоєв В. В.; Тонєва К. В.; Яковенко К. В.; Мажник Л. О.; Письмак В. О.; Сігаєва Т. Є.; Тімонін К. О.; Ястремська О. О.; Бахурець О. В.; Захаров В. А.; Панасьянц Г. С.; Струпинська Н. В.; Геращенко І. М.; Зеленський М. В.; Стаматін О. В.; Ястремская Е. Н.; Верещагина А. В.; Авраменко Е. В.; Иванова В. И.; Веретенникова А. Б.; Голофаева И. П.; Колодизева Т. А.; Мельникова Е. В.; Омелаенко Н. Н.; Разинкова В. П.; Репка Д. А.; Руденко А. Р.; Сысоев В. В.; Тонева К. В.; Яковенко Е. В.; Мажник Л. А.; Письмак В. А.; Сигаева Т. Е.; Тимонин К. А.; Ястремская О. А.; Бахурець О. В.; Панасьянц А. С.; Струпинская Н. В.; Геращенко И. Н.; Зеленский М. В.; Стаматин А. В.; Iastremska O. M.; Vereshchaginа G. V.; Avramenko E. V.; Ivanova V. I.; Veretennykova G. B.; Holofayeva I. P.; Kolodizieva T. O.; Melnikova K. V.; Omelayenko N. M.; Razinkova V. P.; Ripka D. O.; Rudenko H. R.; Sysoiev V. V.; Tonieva K. V.; Iakovenko K. V.; Mazhnyk L. O.; Pysmak V. O.; Sigaieva T. E.; Timonin K. O.; Iastremska O. O.; Bakhurets O. V.; Zakharov V. A.; Panasyants G. S.; Strupynska N. V.; Herashchenko I. M.; Zelenskyi M. V.; Stamatin O. V.
2016Функції контролінгу в управлінні інноваційним розвитком підприємствЯковенко К. В.; Яковенко Е. В.; Iakovenko K. V.