Browsing by Author Avramenko E. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Визначення показників ефективності логістичного управління на підприємствіАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2017Використання логістики в рециклінгуАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2017Використання логістики в рециклінгуАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2017Ділова розвідка як засіб підвищення конкурентоспроможностіАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2010Ділові ігри та методичні рекомендації до їх проведення з навчальної дисципліни «Комерційна логістика для студентів спеціалізації «Логістика» денної форми навчанняАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2014Комерційна логістика: проблеми розвитку на сучасному етапіАвраменко О. В.; Авраменко А. В.; Avramenko E. V.
2016Концепції логістики в організації товарообігуАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2016Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та само¬стійної роботи з навчальної дисципліни "Функціональна логістика" (модулі "Закупівельна логістика", "Розподільча логістика") для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2014Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни "Менеджмент якості та сертифікація продукції" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2011Методичні рекомендації до самостійної роботи з виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів спеціальності "Логістика" всіх форм навчання"Авраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2017Напрями розвитку логістичного менеджменту в УкраїніАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2018Організація збутової діяльності підприємстваАвраменко О. В.; Мірошников П. О.; Авраменко А. В.; Avramenko E. V.
2013Основні показники стратегічного управління конкурентоспроможністю та впровадженням інновацій на підприємствахАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2013Особливості застосування логістики в комерційних банкахАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2016Особливості транспортно-експедиційного обслуговуванняАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2010Робоча програма навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів спеціалізації "Логістика" всіх форм навчанняАвраменко О. В.; Авраменко Е. В.; Avramenko E. V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Логістика" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної форми навчанняАвраменко О. В.; Письмак В. О.; Авраменко Е. В.; Письмак В. А.; Avramenko E. V.; Pysmak V. O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Логістичний менеджмент" для студентів спеціальності 8.03060107 "Логістика" всіх форм навчанняРуденко Г. Р.; Авраменко О. В.; Письмак В. О.; Шевченко І. В.; Руденко А. Г.; Авраменко Е. В.; Письмак В. А.; Шевченко И. В.; Rudenko A. G.; Avramenko E. V.; Pysmak V. O.; Shevchenko I. V.
2014Управління життєдіяльністю підприємств промисловості : монографіяЯстремська О. М.; Верещагіна Г. В.; Авраменко О. В.; Іванова В. Й.; Веретенникова Г. Б.; Голофаєва І. П.; Колодізєва Т. О.; Мельникова К. В.; Омелаєнко Н. М.; Разінкова В. П.; Ріпка Д. О.; Руденко Г. Р.; Сисоєв В. В.; Тонєва К. В.; Яковенко К. В.; Мажник Л. О.; Письмак В. О.; Сігаєва Т. Є.; Тімонін К. О.; Ястремська О. О.; Бахурець О. В.; Захаров В. А.; Панасьянц Г. С.; Струпинська Н. В.; Геращенко І. М.; Зеленський М. В.; Стаматін О. В.; Ястремская Е. Н.; Верещагина А. В.; Авраменко Е. В.; Иванова В. И.; Веретенникова А. Б.; Голофаева И. П.; Колодизева Т. А.; Мельникова Е. В.; Омелаенко Н. Н.; Разинкова В. П.; Репка Д. А.; Руденко А. Р.; Сысоев В. В.; Тонева К. В.; Яковенко Е. В.; Мажник Л. А.; Письмак В. А.; Сигаева Т. Е.; Тимонин К. А.; Ястремская О. А.; Бахурець О. В.; Панасьянц А. С.; Струпинская Н. В.; Геращенко И. Н.; Зеленский М. В.; Стаматин А. В.; Iastremska O. M.; Vereshchaginа G. V.; Avramenko E. V.; Ivanova V. I.; Veretennykova G. B.; Holofayeva I. P.; Kolodizieva T. O.; Melnikova K. V.; Omelayenko N. M.; Razinkova V. P.; Ripka D. O.; Rudenko H. R.; Sysoiev V. V.; Tonieva K. V.; Iakovenko K. V.; Mazhnyk L. O.; Pysmak V. O.; Sigaieva T. E.; Timonin K. O.; Iastremska O. O.; Bakhurets O. V.; Zakharov V. A.; Panasyants G. S.; Strupynska N. V.; Herashchenko I. M.; Zelenskyi M. V.; Stamatin O. V.
2015Управління ризиками в логістичному менеджменті як засіб підвищення конкурентоспроможності фірмиАвраменко О. В.; Степчук О. В.; Авраменко Е. В.; Степчук О. В.; Avramenko E. V.; Stepchuk O. V.