Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10142
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Управління проектами" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Authors: Гонтарева І. В.
Keywords: проект
управління проектами
життєвий цикл проекту
принципи проектування
методи проектування
ефективність проектів
ресурси проекту
управління якістю проектів
контроль проектів
Issue Date: 2015
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Управління проектами" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / уклад. І. В. Гонтарева. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 65 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Уміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо методів контролю за засвоєнням професійних компетентностей, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" та інших економічних спеціальностей.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10142
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-110-ЕВ Гонтарева І. В.pdf780,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.