Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/10315
Назва: Формування концептуальних засад та методичного інструментарію прогнозування потреби національної економіки у фахівцях з вищою освітою
Інші назви: Формирование концептуальных основ и методического инструмента прогнозирования потребности национальной экономики в специалистах с высшим образованием.
Formation of conceptual foundations and methodical tools of forecast of national economy need in specialists with higher education.
Автори: Колектив авторів під керівництвом д.е.н. проф. Пономаренка В.С.
Теми: вища освіта
національна економіка
прогнозування
высшее образование
национальная экономика
прогнозирование
higher education
national economy
forecast
Дата публікації: 13-жов-2015
Короткий огляд (реферат): Предмет дослідження: Концептуальні засади, методичні рекомендації та форми інституціональної підтримки управління забезпеченістю у фахівцях з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів в умовах трансформаційних перетворень національної економіки. Об'єкт дослідження: Процес управління забезпеченістю секторів економіки України у фахівцях з вищою освітою відповідно до структурних закономірностей і пріоритетних напрямів її розвитку та специфіки зміни демографічної ситуації в Україні. Мета науково-дослідної роботи: Удосконалення методологічного та інструментарного забезпечення (комплексу методик, алгоритмів, моделей) управління забезпеченістю секторів національної економіки у фахівцях з вищою освітою за умови гармонізації інтересів вищих навчальних закладів з запитами ринку праці, що перманентно змінюються відповідно до світових та національних пріоритетів розвитку.
Аннотация: Предмет исследования: Концептуальные основы, методические рекомендации и формы институциональной политики управления обеспеченностью в специалистах с высшим образованием разных образовательно-квалификационных уровней в условиях трансформационных преобразований национальной экономики. Объект исследования: Процесс управления обеспеченностью секторов экономики Украины в специалистах с высшим образованием в соответствии с структурными закономерностями и приоритетными направлениями ее развития и спецификой изменения демографической ситуации в Украине. Цель научно-исследовательской работы: Совершенствование методологического и инструментального обеспечения (комплекса методик, алгоритмов, моделей) управления обеспеченностью секторов национальной экономики в специалистах с высшим образованием при гармонизации интересов высших учебных заведений с запросами рынка труда, которые перманентно меняются в соответствии с мировыми и национальными приоритетами развития.
Subject of research: Conceptual foundations, methodic recommendations and forms of institutional support for management of provision with specialists with higher education of different educational levels in terms of transformational changes of the national economy. Object of research: Management process of provision of the sectors of Ukrainian economy in specialists with higher education according to structural regularities and focus areas of its development and specific character of the change of demographic situation in Ukraine. Aim of the research: Improvement of methodological and instrumental provision (a complex of methodology, algorithms, models) of management of provision of National economy sectors in specialists with higher education with harmonization of interests of higher educational establishments with labour market demands that permanently change according to world and national priorities of development.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10315
Розташовується у зібраннях:Робочі звіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Пономаренко В.С..pdf326,76 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.