Skip navigation

Робочі звіти : [6] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 6 з 6
Дата випускуНазваАвтор(и)
21-жов-2015Наукове обґрунтування взаємодії регіональних інститутів при формуванні економіки знаньПономаренко В. С.; Ponomarenko V. S.
19-жов-2015Формування теоретико-методологічного забезпечення державної підтримки розвитку туристичної галузі економіки регіонуЄрмаченка В. Є.; Ермаченко В. Е.; Yermachenko V. Ye.
13-жов-2015Формування концептуальних засад та методичного інструментарію прогнозування потреби національної економіки у фахівцях з вищою освітоюКолектив авторів під керівництвом д.е.н. проф. Пономаренка В.С.
15-тра-2013ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)Пономаренко В. С.; Коюда О. П.; Коюда В. О.; Воліков В. В.; Басова О. С.; Мазко Т. І.; Костіна О. М.; Курган Н. В.; Боярська М. О.; Чанкіна І. В.; Ткаченко Л. С.; Пилипенко С. М.; Осикова А. М.; Воліков С. В.; Ponomarenko V. S.; Koiuda O. P.; Koiuda V. O.; Volikov V. V.; Basova O. S.; Mazko T. I.; Kostina O. M.; Kurhan N. V.; Boiars'ka M. O.; Chankina I. V.; Tkachenko L. S.; Pylypenko S. M.; Osykova A. M.; Volikov S. V.
10-кві-2013Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Етап 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯЯстремська О. М.; Мартиненко М. В.; Ястремська О. О.; Кавун С. В.; Ріпка Д. О.; Бардадим О. І.; Тімонін К. О.; Коротич А. А.; Захаров В. А.; Петренко О. О.; Назарова Т. Ю.; Кліцун І. В.; Гринько Ю. Б.; Ермаченко Є. В.; Yastremska O. M.; Martinenko M. V.; Yastremska O. O.; Kavun S. V.; Ripka D. O.; Bardadim O. I.; Timonin K. O.; Korotich A. A.; Zacharov V. A.; Petrenko O. O.; Nazarova T. U.; Klizun I. V.; Grinko U. B.; Yermachenko Y. V.
15-бер-2013Управління формуванням і розвитком професійної компетентності фахівців економічних спеціальностей в умовах неперервної освітиДороніна М. С.; Сасіна Л. О.; Полякова Г. А.; Михайленко Д. Г.; Шумська Г. М.; Полубєдова А. О.; Голубєв С. М.; Ракітіна Л. І.; Мозгова О. О.; Гронь О. В.; Білоконенко Г. В.; Колєсніченко Т. О.; Щоткіна О. В.; Ковальова В. І.; Воліков C. В.; Doronina M. S.; Sasina L. O.; Poliakova G. A.; Mykhailenko D. G.; Shumska G. M.; Polubiedova A. O.; Holubiev S. M.; Rakitina L. I.; Mozgova O. O.; Hron O. V.; Bilokonenko G. V.; Koliesnichenko T. O.; Shchotkina O. V.; Kovalova V. I.; Volikov S. V.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 6 з 6