Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 81-90 of 105 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" усіх форм навчанняОрлов П. А.; Рубан В. В.; Orlov P.; Ruban V.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.03050701 "Маркетинг" денної форми навчанняРожко В. І.; Рожко В. И.; Rozhko V.
2015Методические рекомендации к выполнению практических заданий по учебной дисциплине "Маркетинговые коммуникации" для иностран¬ных студентов направления подготовки 6.030507 "Маркетинг" дневной формы обученияПрохорова Т. П.; Гронь А. В.; Prohorova T.; Gron O.
2015Ілюстративний матеріал з навчальної дисципліни "Економіка і фінанси підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняПритиченко Т. І.; Бихова О. М.; Олійник Т. В.; Притыченко Т. И.; Быхова Е. М.; Олейник Т. В.; Pritychenko T.; Bykhova T.; Oliinyk T.
2015Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" денної форми навчанняМироненко І. І.; Мироненко И. И.; Mironenko I.
2017Стратегічний маркетинг : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" другого (магістерського) рівняРубан В. В.; Рубан В. В.; Ruban V.
2019Комерційна діяльність підприємств: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" другого (магістерського) рівняУс М. І.; Ус М. И.; Us M.
2018Товарна інноваційна політика: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" другого (магістерського) рівняХолодний Г. О.; Холодный Г. А.; Kholodnyi G.
2018Маркетингова товарна політика: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівняХолодний Г. О.; Холодный Г. А.; Kholodnyi G.
2019Економіка підприємства: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівняОрлов П. А.; Рожко В. І.; Щетинін В. М.; Орлов П. А.; Рожко В. И.; Щетинин В. М.; Orlov P.; Rozhko V.; Shchetinin V.