Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1106
Назва: Робоча програма навчальної дисципліни "Демографічна статистика" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання
Інші назви: The work program of educational discipline "Demographic statistics" for the students specialty 6.030506 "Applied Statistics" daily form of studies
Автори: Раєвнєва О. В.
Аксьонова І. В.
Дмитрусенко К. О.
Rayevnyeva O.
Aksenova I.
Dmitrusenko K.
Теми: демографічна статистика
demographic statistics
Дата публікації: 2012
Видавництво: ХНЕУ
Бібліографічний опис: Робоча програма навчальної дисципліни "Демографічна статистика" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / укл. О. В. Раєвнєва, І. В. Аксьонова, К. О. Дмитрусенко ─ Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. ─ 40 с. (Укр. мов.)
Короткий огляд (реферат): Подано структуру і зміст лекційних, практичних занять, завдання до самостійної роботи та тематику індивідуальних завдань з навчальної дисципліни відповідно до кваліфікаційних вимог у галузі демографічних досліджень; наведено систему поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
Structure and content of lectures, practical lessons, tasks to individual work and individual tasks subject to discipline in accordance with qualifications in the field of demographic research, system of curent and final evaluation of students' knowledge of the discipline are given. Recommended for students of economic specialties.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1106
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (ЕТСП)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.