Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13420
Назва: Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та навчальної дисципліни "Облік виробництва і управління витратами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчання
Інші назви: Задания для самостоятельной работы по учебной дисциплине "Управленческий учет" для студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" и учебной дисциплине "Учет производства и управление затратами" для студентов специальности 8.03050901 "Учет и аудит" всех форм обучения
Tasks for independent work on the academic discipline "Management Accounting" for students of training direction 6.030509 "Accounting and Audit" and the academic discipline "Production Accounting and Cost Management" for students of speciality 8.03050901 "Accounting and Audit" of all forms of study
Автори: Лабунська С. В.
Безкоровайна Л. В.
Курган Н. В.
Цибулько Д. І.
Лабунская С. В.
Безкоровайная Л. В.
Цыбулько Д. И.
Labunska S. V.
Bezkorovaina L. V.
Kurgan N. V.
Tsybulko D. I.
Теми: витрати
калькулювання
собівартість
облік
бюджетування
маржинальний дохід
точка беззбитковості
планування
стратегія
расходы
калькулирование
себестоимость
учет
бюджетирование
маржинальный доход
точка безубыточности
планирование
стратегия
costs
calculation
cost
accounting
budgeting
profit margin
break-even point
planning
strategy
Дата публікації: 2016
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та навчальної дисципліни "Облік виробництва і управління витратами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчання / уклад. С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна, Н. В. Курган, Д. І. Цибулько. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 112 с. (Укр. мов.)
Короткий огляд (реферат): Надано завдання, що відповідають матеріалам лекцій із навчальних дисциплін "Управлінський облік" та "Облік виробництва і управління витратами". Завдання допоможуть студентам засвоїти порядок організації управлінського обліку, побудови функції витрат, аналізу витрат підприємства, обсягу діяльності та прибутку, калькулювання собівартості продукції, бюджетування та управління витратами. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит".
Представлены задания, соответствующие материалам лекций по учебным дисциплинам "Управленческий учет" и "Учет производства и управление затратами". Задания помогут студентам усвоить порядок организации управленческого учета, построения функции затрат, анализа затрат предприятия, объема деятельности и прибыли, калькулирования себестоимости продукции, бюджетирования и управления затратами. Рекомендовано для студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" и специальности 8.03050901 "Учет и аудит".
Tasks that correspond to the lecture materials on the academic disciplines "Management Accounting" and "Production Accounting and Costs Management" are given. The tasks will help students learn the order of organization of management accounting, construction of the cost function, company cost analysis, volume of operations and profit, product costing, budgeting and cost management. Recommended for students of training direction 6.030509 "Accounting and Audit" and speciality 8.03050901 "Accounting and Audit".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13420
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (ОБК)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2016 Лабунська С В, Безкоровайна Л В, Курган Н В, Цибулько Д І.pdf1,06 MBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.