Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14164
Назва: Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік і аудит" для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.140103 "Туризм" денної форми навчання
Інші назви: Задания для самостоятельной работы по учебной дисциплине "Учет и аудит" для студентов направлений подготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.140103 "Туризм" дневной формы обучения
Tasks for independent work on the academic discipline "Accounting and Audit" for full-time students of training directions 6.030601 "Management", 6.140103 "Tourism"
Автори: Цюрко І. А.
Леонова Ю. О.
Доценко Н. С.
Цюрко И. А.
Леонова Ю. А.
Доценко Н. С.
Tsiurko I. A.
Leonova Y. O.
Dotsenko N. S.
Теми: облік
бухгалтерський баланс
рахунки бухгалтерського обліку
основні засоби
витрати
аудит
види аудиту
фінансова звітність
робочі документи аудитора
учет
бухгалтерский баланс
счета бухгалтерского учета
основные средства
расходы
аудит
виды аудита
финансовая отчетность
рабочие документы аудитора
accounting
balance sheet
accounts
fixed assets
expenses
audit
types of audit
financial reporting
auditor's working papers
Дата публікації: 2016
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік і аудит" для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.140103 "Туризм" денної форми навчання / уклад. І. А. Цюрко, Ю. О. Леонова, Н. С. Доценко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 64 с.
Короткий огляд (реферат): Подано завдання до самостійної роботи для поглибленого вивчення теоретичного матеріалу на основі вирішення практичних завдань. До самостійної роботи включено: обліково-розрахункові завдання, ситуаційні завдання, практичні вправи, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.140103 "Туризм" денної форми навчання.
Представлены задания к самостоятельной работе для углубленного изучения теоретического материала на основе решения практических задач. Самостоятельная работа включает: учетно-расчетные задачи, ситуационные задачи, практические упражнения, разработанные в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. Рекомендовано для студентов направлений подготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.140103 "Туризм" дневной формы обучения.
Guidelines for independent work are presented for advanced study of theoretical material on the basis of doing practical tasks. The independent work includes: accounting and calculation tasks, situational tasks, practical exercises which have been composed in accordance with the syllabus of the academic discipline. Recommended for full-time students of training directions 6.030601 "Management", 6.140103 "Tourism".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14164
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (ОБК)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2016-Цюрко І А, Леонова Ю О, Доценко Н С.pdf1,07 MBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.