Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14672
Назва: Застосування проектно-орієнтованого підходу до регіональних систем публічного управління з використанням принципів e-government 2.0.
Інші назви: Применение проектно-ориентированого подхода к региональным системам публичного управления с использованием принципов e-government 2.0.
Application of the project-oriented approach to regional public administration systems with using the principles of e-government 2.0.
Автори: Гавкалова Н. Л.
Приймак І. В.
Приймак И. В.
Gavkalova N. L.
Pryimak I. V.
Теми: публічне управління
регіональні системи
електронне урядування
принципи E-Government 2.0
проектно-орієнтований підхід
публичное управление
региональные системы
электронное управление
принципы E-Government 2.0
проектно-ориентированный подход
public administration
regional system
e-governance
the principles of E-Government 2.0
project-oriented approach
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Гавкалова Н. Л., Приймак І. В. Застосування проектно-орієнтованого підходу до регіональних систем публічного управління з використанням принципів e-government 2.0 / Н. Л. Гавкалова, І. В. Приймак // Вісник Полтавської держ. аграрної акад-ї. – 2016. – № 3. – С. 37 - 42.
Короткий огляд (реферат): Мета статті полягає в обгрунтуванні головних етапів проектно-орієнтованого управління системами публічного адміністрування, що діють за принципами E-Gov 2.0 (на прикладі систем регіональної медицини). Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, як: аналіз та синтез, систематизація та узагальнення. Результати. Розроблено головні етапи використання проектно-орієнтованого підходу до регіональних систем публічного управління, що діють на принципах E-Government 2.0 (на прикладі медичної сфери). Виявлено переваги впровадження системи проектно-орієнтованого управління для держави, бізнесу та інвесторів, окремих організацій та їх клієнтів. Запропоновано рекомендації щодо імплементації системи, а також розглянуті новітні тенденції та технології, що можуть вплинути та можуть бути застосовані. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження проектно-орієнтованого підходу до управління регіональними системами публічного адміністрування буде сприяти підвищенню загальної ефективності управління, що матиме позитивні наслідки для держави, бізнесу, потенційних інвесторів, підпорядкованих організацій та їх клієнтів.
Целью статьи является обоснование главных этапов проектно-ориентированного управления системами публичного администрирования, действующих по принципу E-Gov 2.0 (на примере систем региональной медицины). Методика исследования. Решение поставленных в статье задач осуществлено с помощью таких общенаучных и специальных методов исследования, как: анализ и синтез, систематизация и обобщение. Результаты. Разработаны основные этапы использования проектно-ориентированного подхода к региональным системам публичного управления, действующих на принципах E-Government 2.0 (на примере медицинской сферы). Выявлены преимущества внедрения системы проектно-ориентированного управления для государства, бизнеса и инвесторов, отдельных организаций и их клиентов. Предложены рекомендации по имплементации системы, а также рассмотрены новейшие тенденции и технологии, которые могут повлиять и могут быть применены. Практическая значимость результатов исследования. В статье обосновано, что внедрение проектно-ориентированного подхода к управлению региональными системами публичного администрирования будет способствовать повышению общей эффективности управления, будет иметь положительные последствия для государства, бизнеса, потенциальных инвесторов, подчиненных организаций и их клиентов.
The purpose of the article is to justify the major stages of project-based management systems of public administration, acting on the principles of E-Gov 2.0 (an example of regional medicine). Methodology of research. The objectives of the article implemented by using the following general and specific research methods: analysis and synthesis, systematization and generalization. Findings. The main stages of the design-oriented approach to regional systems of public administration, acting on the basis of E-Government 2.0 (for example medical sphere) are developed. Advantages introduction of project-based management for government, business and investors, some organizations and their clients are discovered. The recommendations on the implementation of, and discussed the latest trends and technologies that affect and can be applied. Practical value. The article substantiates that the implementation of project-based approach to the management of regional public administration system will enhance the overall effectiveness of governance that will have positive consequences for the state, business, potential investors, subordinated organizations and their clients.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14672
Розташовується у зібраннях:Статті (ДУПАРЕ) 2016 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Стаття_Гавкалова, Приймак.pdf377,66 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.