Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16277
Title: Формування соціальної відповідальності персоналу
Authors: Ушкальов В. В.
Keywords: соціальна відповідальність
управління персоналом
розвиток персоналу
підприємство
персонал
Issue Date: 2017
Citation: Ушкальов В. В. Формування соціальної відповідальності персоналу [Електронне видання] / В. В. Ушкальов // Інфраструктура ринку. Електронний фаховий науково-практичний журнал. – 2017. – № 6. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/6_2017_ukr/
Abstract: Mетою дослідження є визначення напрямів розвитку соціальної відповідальності персоналу промислових підприємств та в подальшому – формування на їх основі системи заходів щодо підвищення соціальної відповідальності компанії. До основних напрямів розвитку соціальної відповідальності персоналу віднесені: формування корпоративної культури організації на основі соціальних цінностей; системне формування у персоналу уявлень про етичні аспекти його рішень та соціальну корисність діяльності; розвиток соціальних мотивів; інтеграція індивідуальних цінностей до структури соціальних цінностей організації; формування системи підтримки соціально відповідальної поведінки; формування готовності до прийняття соціально відповідальних рішень та здійснення соціально відповідальних дій.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16277
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.