Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17948
Назва: Плани семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни "Фінансовий моніторинг" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання
Інші назви: Планы семинарских и практических занятий по учебной дисциплине "Финансовый мониторинг" для студентов специальности 8.03050801 "Финансы и кредит" всех форм обучения
Plans for seminars and practical studies on the academic discipline "Financial Monitoring" for students of speciality 8.03050801 "Finance and Credit" of all forms of study
Автори: Андрійченко Ж. О.
Андрейченко Ж. О.
Andriіchenko Z. O.
Теми: фінансовий моніторинг
"брудні" кошти
легалізація (відмивання) доходів
одержаних злочинним шляхом
фінансування тероризму
фінансування розповсюдження зброї масового знищення
фінансова операція
критерії ризику
публічні діячі
финансовый мониторинг
"грязные" деньги
легализация (отмывание) доходов
полученных преступным путем
финансирование терроризма
финансирование распространения оружия массового уничтожения
финансовая операция
критерии риска
публичные деятели
financial monitoring
"dirty" money
crime-generated money legalization (laundering)
financing terrorism
financing proliferation of weapons of mass destruction
financial operations
risk criteria
public figures
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Плани семінарських та практичних занять з навч. дисципліни "Фінансовий моніторинг" для студ. спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. Ж.О. Андрійченко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (177 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 46 с. – Загол. з титул. екрану
Короткий огляд (реферат): Подано плани семінарів, питання для самодіагностики, завдання для самостійної роботи та практичні завдання, що сприятимуть набуттю майбутніми фахівцями професійних компетентностей та забезпеченню формування вмінь з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання.
Предложены планы семинаров, вопросы для самодиагностики, задания для самостоятельной работы и практические задания, способствующие приобретению будущими специалистами профессиональных компетентностей и обеспечению формирования умений по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Рекомендовано для студентов специальности 8.03050801 "Финансы и кредит" всех форм обучения.
Plans for seminars, questions for self-assessment, tasks for self-study and practical exercises are presented to facilitate the acquisition by future specialists professional competences and ensure the formation of skills in combatting the legalization of proceeds from crime, financing terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. For students of speciality 8.03050801 "Finance and Credit" of all forms of study.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17948
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (БС)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2016-314-ЕВ (60-2016) Андрійченко Ж О.pdf457,23 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.