Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18004
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГонтарева І. В.-
dc.date.accessioned2017-12-13T09:28:28Z-
dc.date.available2017-12-13T09:28:28Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationУправління проектами. Робоча програма для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. І. В. Гонтарева; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (839 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 62 с. - Загол. з титул. екрану.en_US
dc.identifier.urihttp://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18004-
dc.description.abstractПодано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), методи контролю за засвоєнням професійних компетентностей, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня.en_US
dc.language.isouken_US
dc.publisherХНЕУ ім. С. Кузнецяen_US
dc.subjectуправління проектамиen_US
dc.subjectжиттєвий цикл проектуen_US
dc.subjectпринципи проектуванняen_US
dc.subjectметоди проектуванняen_US
dc.subjectефективність підприємницьких проектівen_US
dc.subjectбюджет проектуen_US
dc.subjectавтоматизація проектівen_US
dc.subjectконтроль проектівen_US
dc.subjectякість проектівen_US
dc.subjectпроектen_US
dc.titleУправління проектами : робоча програма для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівняen_US
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017 - Гонтарева І.В..pdf743 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.