Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18004
Title: Управління проектами : робоча програма для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня
Authors: Гонтарева І. В.
Keywords: управління проектами
життєвий цикл проекту
принципи проектування
методи проектування
ефективність підприємницьких проектів
бюджет проекту
автоматизація проектів
контроль проектів
якість проектів
проект
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Управління проектами. Робоча програма для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. І. В. Гонтарева; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (839 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 62 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), методи контролю за засвоєнням професійних компетентностей, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18004
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017 - Гонтарева І.В..pdf743 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.