Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18211
Title: Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу
Authors: Юшко С. В.
Keywords: бюджет
бюджетний менеджмент
бюджетне планування
виконання бюджету
бухгалтерський облік виконання бюджету
звітність про виконання бюджету
Issue Date: 2017
Citation: Юшко С. В. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу : навчальний посібник : [Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 255 с.
Abstract: Висвітлено специфіку проведення тренінгу з бюджетного менеджменту у процесі підготовки компетентних фахівців. Уміщено деталізований сценарій тренінгу з описом навчальних процедур, запланованих для виконання в межах аудиторного часу, а також перелік завдань для самостійної позааудиторної роботи. Програмою тренінгу передбачено опанування студентами питань, пов’язаних із порядком та особливостями здійснення бюджетного планування, організацією виконання бюджету, бухгалтерським обліком виконання бюджету, складанням фінансової й бюджетної звітності про виконання бюджету, організацією та здійсненням контролю за виконанням бюджету. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18211
Appears in Collections:Навчальні видання (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017 - Юшко.pdf3,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.