Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18303
Title: Історія економіки та економічної думки : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Черкашина Т. С.
Калашник Т. Є.
Ус Т. В.
Лісна І. Ф.
Keywords: первісне накопичення капіталу
мануфактура
промисловий переворот
монополістична конкуренція
глобалізація
економіка знань
меркантилізм
класична школа політичної економії (КШПЕ)
маржиналізм
кенсіанство
монетаризм
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Історія економіки та економічної думки. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Т.С. Черкашина, Т.Є. Калашник, Т.В. Ус, І.Ф. Лісна; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (1,90 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 139 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано значний перелік практичних завдань відповідно до тем робочої програми навчальної дисципліни і методичні рекомендації щодо їх виконання, що сприятимуть набуттю майбутніми фахівцями професійних компетентностей для вирішення актуальних економічних питань. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18303
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕТЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017-Черкашина ТС, Калашник ТЄ, Ус ТВ, Лісна ІФ.pdf1,72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.