Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18968
Назва: Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика : робоча програма для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня
Інші назви: Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика : рабочая программа для студентов специальности 122 "Компьютерные науки и информационные технологии" первого (бакалаврского) уровня
Probability Theory, Stochastic Processes and Mathematical Statistics : syllabus for Bachelor's (first) degree students of speciality 122 "Computer Science and Information Technologies"
Автори: Денисова Т. В.
Денисова Т. В.
Denisova T.
Теми: теорія ймовірностей
математична статистика
ймовірнісні процеси
масові явища
статистичні закономірності
математична модель
статистичні методи
теория вероятностей
математическая статистика
случайные процессы
массовые явления
статистические закономерности
математическая модель
статистические методы
probability theory
mathematical statistics
stochastic processes
mass phenomena
statistical regularities
mathematical model
statistical methods
Дата публікації: 2017
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика. Робоча програма для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Т.В. Денисова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (1,33 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 74 с. - Загол. з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за змістовими модулями й темами. Вміщено: професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни; плани лекцій, практичних та лабораторних занять; матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання); методики активізації процесу навчання та критерії щодо оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" першого (бакалаврського рівня) всіх форм навчання.
Представлен тематический план учебной дисциплины и ее содержание по содержательным модулям и темам. Помещены: профессиональные компетентности, которыми должен владеть студент после изучения дисциплины; планы лекций, практических и лабораторных занятий; материалы для закрепления знаний (задания для самостоятельной работы, контрольные вопросы); методики активизации процесса обучения и критерии оценки знаний студентов. Рекомендовано для студентов специальности 122 "Компьютерные науки и информационные технологии" первого (бакалаврского уровня) всех форм обучения.
The thematic plan of the academic discipline and its contents are given according to the content modules and themes. The professional competences which a student should have after studying the discipline, plans of lectures, practical and laboratory classes, the materials for consolidation of knowledge (tasks for self-study, test questions), methods for intensification of the educational process and criteria for evaluation of students' knowledge are presented. For Bachelor's (first) degree students of speciality 122 "Computer Science and Information Technologies" of all forms of study.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18968
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (ВМЕМ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2017_-_Денисова_Т.В..PDF985,18 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.