Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20167
Назва: Дослідження впливу структури активів на формування прибутку банків іноземних банківських груп
Інші назви: Исследование влияния структуры активов на формирование прибыли банков иностранных банковских групп
Research of influence of asset structure in forming income of banks of foreign bank groups
Автори: Норік Л. О.
Железнякова Е. Ю.
Норик Л. А.
Железнякова Э. Ю.
Norik L.
Zhelezniakova E.
Теми: прибуток
активи
факторний аналіз
загальні фактори
модель прогнозування
прибыль
активы
факторный анализ
общие факторы
модель прогнозирования
income
assets
factor analysis
general factors
forecasting model
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Норік Л. О. Дослідження впливу структури активів на формування прибутку банків іноземних банківських груп [Електронний ресурс] / Л. О. Норік, Е. Ю. Железнякова // Економіка та суспільство. – 2018. – № 18. – Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто підхід до визначення та прогнозування факторів фо-рмування прибутку банків іноземних банківських груп. Проведено аналіз структури їхніх активів, обсяг яких на початку 2017 р. становив 33,8 % загального обсягу активів банків України. З метою дослідження зв’язку між показниками активів запропоновано використати факторний аналіз. Встановлено чотири латентні фактори, які впливають на прибуток банків з іноземним капіталом. Обчислено значення загальних факторів та побудовано модель множинної регресії прибутку банків. В статье рассмотрен подход к определению и прогнозированию факторов, влияющих на формирование прибыли банков иностранных банковских групп. Проведен анализ структуры их активов, объем которых на начало 2017 г. составлял 33,8 % общего объема активов банков Украины. С целью исследования связи между показателями активов предложено использовать факторный анализ. Определены четыре латентных фактора, которые влияют на прибыль банков с иностранным капиталом. Вычислены значения общих факторов и построена модель множественной регрессии прибыли банков. In the article, the approach to the definition and prediction of factors forming income of banks of foreign bank groups is considered. The analysis of the structure of their assets was conducted, a volume of which at the beginning of 2017 amounted to 33,8 % of the total volume of assets of Ukrainian banks. In order to study the relationship between indicators of assets, it was proposed to use factor analysis. Four latent factors that influence the income of the banks with the foreign capital were set. The values of general factors were calculated and the multiple regression model of banks’ income was built.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20167
Розташовується у зібраннях:Статті (ВМЕМ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Норик_Железнякова-18-2018.pdf322,08 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.