Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20275
Title: Підприємництво, торгівля, біржі в процесі соціально-економічного розвитку
Authors: Гонтарева І. В.
Матвієнко-Біляєва Г. Л.
Ковальова В. І.
Бутенко Д. С.
Іваненко О. В.
Муренець І. Г.
Яценко К. А.
Уварова А. Є.
Чередник А. О.
Шеянова Ю. Д.
Keywords: підприємництво
торгівля
біржі
соціально-економічний розвиток
лідерство
контролінг
венчурне підприємництво
інноваційні технології
організаційний капітал
логістичні процеси
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Підприємництво, торгівля, біржі в процесі соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Гонтарева, Г. Л. Матвієнко-Біляєва, В. І. Ковальова [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Гонтаревої. - Електрон. текстові дан. (2,70 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 155 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 140-154.
Abstract: Обґрунтовано необхідність комбінації великих і малих форм підприємництва для досягнення системної ефективності розвитку. Визначено роль соціального підприємництва в процесі соціально-економічного розвитку України. Запропоновано класифікаційну схему видів підприємництва та визначено місце торговельної і біржової діяльності в процесі розширеного відтворення. Проведено аналіз теоретичних положень і практичних особливостей функціонування суб'єктів підприємництва й інфраструктури їхньої діяльності, а також структур і процесів, які впливають на ефективність підприємницької діяльності. Рекомендовано для фахівців у сфері підприємництва, біржової діяльності та торгівлі.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20275
Appears in Collections:Монографії (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Гонтарева І В.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.