Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20282
Title: Вступ до публічного адміністрування : контрольні завдання та методичні рекомендації до їхнього виконання для студентів спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня
Authors: Гавкалова Н. Л.
Keywords: публічне адміністрування
моделі публічного адміністрування
процес прийняття управлінських рішень
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Вступ до публічного адміністрування. Контрольні завдання та методичні рекомендації до їхнього виконання для студентів спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл.. Н.Л. Гавкалова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (457 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 48 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Наведено перелік тем для написання есе, рекомендації щодо його структури та рекомендовану літературу для вивчення теоретичних положень навчальної дисципліни. Подано рекомендації до вирішення студентами практичних завдань з метою закріплення студентами отриманих теоретичних знань і здобуття професійних компетентностей у сфері публічного управління й адміністрування. Запропоновано контрольні запитання та тести для самодіагностики студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20282
Appears in Collections:Методичні матеріали 2017 рік (ДУПАРЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017- Гавкалова Н. Л..pdf511,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.