Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20508
Title: Податки на майно та їх роль у формуванні доходів бюджету
Authors: Юшко С. В.
Keywords: податок на майно
плата за землю
податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки
транспортний податок
Issue Date: 2018
Citation: Юшко С. В. Податки на майно та їх роль у формуванні доходів бюджету / С. В. Юшко // Збірник Матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток невиробничої сфери економіки в умовах євроінтеграційних викликів» Харків: ХТЕІ КНТЕУ. – 22-23.11.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Yushko.pdf
Abstract: У роботі наголошується на важливій ролі майнових податків у формуванні доходів бюджетів зарубіжних країн та визначаються переваги їх запровадження. Характеризуються складові комплексного податку на майно, що справляється в Україні: плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку та визначається їх фіскальне значення. Наголошується на недостатній обґрунтованості чинних правил справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку, які не дозволяють зазначеним платежам повноцінно виконувати функцію соціальної справедливості в оподаткуванні. Робиться висновок про неповне використання потенціалу майнового оподаткування в Україні.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20508
Appears in Collections:Статті (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Юшко С. В..pdf222,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.