Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20569
Title: Поведінкова економіка: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня
Authors: Ушкальов В. В.
Keywords: поведінкова економіка
когнітивні процеси
процес прийняття рішень
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Поведінкова економіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. В.В. Ушкальов; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (177 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 51 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Викладено основні положення щодо організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни. Подано питання для самоперевірки, тестові завдання для контролю засвоєння теоретичного матеріалу, практичні завдання за темами, виконання яких сприятиме комплексному формуванню дослідницьких навичок та професійних компетентностей відповідно до програми навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів магістратури економічних спеціальностей.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20569
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019 - Ушкальов В.В..pdf595,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.