Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21032
Title: Класифікатор кіберзагроз інформаційних ресурсів автоматизованих банківських систем
Authors: Євсеєв С. П.
Рхаев Х.
Мамедова Т. А.
Ромащенко Н. В.
Самедов Ф.
Keywords: банківські інформаційні ресурси
інформаційна безпека
гібридні кіберзагрози
автоматизовані банківські системи
класифікатор загроз
Issue Date: 2018
Citation: Євсеєв С. П. Класифікатор кіберзагроз інформаційних ресурсів автоматизованих банківських систем / С. П. Євсеєв, Х. Рхаев, Т. А. Мамедова, Н. В. Ромащенко, Ф. Самедов // Кібербезпека: освіта, наука, техніка : наук.-техн. журнал. – 2018. – №2(2). – С. 47–67.
Abstract: Сучасний розвиток високих технологій та обчислювальної техніки значно посилив розвиток автоматизованих банківських систем (АБС) організацій банківського сектору (ОБС) та дозволив синтезувати інформаційні і комунікаційні технології щодо їх формування. Однак ера високих технологій поширила спектр загроз на банківські інформаційні ресурси (БІР), загрози набули ознак гібридності та синергізму. В цих умовах актуальним питанням при формуванні системи управління інформаційної безпекою (СУІБ) в організаціях банківського сектору є формування і аналіз сучасних загроз. З метою узагальнення підходу класифікації гібридних кіберзагроз на складові безпеки: інформаційну безпеку (ІБ), кібербезпеку (КБ), безпеку інформації (БІ) банківських інформаційних ресурсів в роботі пропонується удосконалений класифікатор загроз банківських інформаційних ресурсів з урахуванням рівнів моделі ISO\OSI в автоматизованих банківських системах, направленості загроз на послуги безпеки та їх критичності збитку. В статі проаналізовані сучасні міжнародні стандарті і нормативні документи Національного банку України з питань безпеки банківських інформаційних ресурсів. На основі проведеного аналізу пропонуються оцінки показників ступеня небезпеки зловмисників і ступеня реалізації захисних заходів в умовах дії сучасних гібридних кіберзагроз.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21032
Appears in Collections:Статті (КІТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-Текст статті-74-2-10-20190219.pdf836,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.