Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21064
Title: Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня
Authors: Гонтарева І. В.
Матвієнко-Біляєва Г. Л.
Keywords: підприємництво
бізнес
ефективність
результативність
фінансові ресурси
інвестиції підприємництва
конкурентоспроможність підприємництва
економічний ефект
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студен-тів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. І.В. Гонтарева, Г.Л. Матвієнко-Біляєва; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (622 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 39 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано порядок підготовки магістерських дипломних робіт, вимоги до їхньої структури, змісту й оформлення; розглянуто порядок подання дипломної роботи до захисту; розроблено рекомендації щодо підготовки ілюстративного матеріалу, презентації та доповіді, а також критерії оцінювання магістерських дипломних робіт. Рекомендовано для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня усіх форм навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21064
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Гонтарева І В, Матвієнко-Біляєва Г Л.pdf610,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.