Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21066
Title: Протидія фінансовим шахрайствам : робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня
Authors: Юшко С. В.
Keywords: шахрайство
фінансове шахрайство
способи протидії шахрайствам
фальсифікація звітності
фінансова піраміда
відповідальність за вчинення шахрайств
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Протидія фінансовим шахрайствам. Робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. С.В. Юшко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (640 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 49 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за темами. Вміщено плани лекцій та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), критерії оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими має володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21066
Appears in Collections:Методичні матеріали (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-47-ЕВ Юшко С В.pdf573,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.