Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21071
Title: Тренінгове навчання у закладі вищої освіти
Authors: Афанасьєв М. В.
Полякова Г. А.
Романова Н. Ф.
Лола Ю. Ю.
Білоконенко Г. В.
Іпполітова І. Я.
Ачкасова С. А.
Тютлікова В. В.
Ковальова В. І.
Лугова В. М.
Азізова К. М.
Лебедєва І. Л.
Іваненко О. В.
Keywords: тренінгове навчання
форми та методи навчання
підготовка викладачів
професійні та загальні компетентності
якість навчання
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Тренінгове навчання у закладі вищої освіти [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. / М. В. Афанасьєв, Г. А. Полякова, Н. Ф. Романова [та ін.] ; за заг. ред. М.В. Афанасьєва; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (2,12 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 322 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 280-290.
Abstract: Подано матеріали, які знайомлять з особливостями навчання, що будується на основі тренінгових форм, методів, технологій. Розглянуто особливості і специфіку цієї роботи, надано теоретичні та практичні матеріали щодо підготовки і проведення навчальних тренінгів, наведено необхідні для тренінгового викладання форми та методи роботи, що дозволяє вирішувати широке коло навчальних завдань із формування й розвитку загальних та професійних компетентностей майбутніх фахівців. Надано методику розроблення тренінгу як організаційної форми навчання і практичної підготовки фахівців, а також технологію підготовки викладачівтренерів у закладі вищої освіти. Рекомендовано для викладачів закладів вищої освіти, які використовують тренінгові технології в процесі професійної підготовки, а також методистів, молодих спеціалістів, аспірантів, студентів.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21071
Appears in Collections:Навчальні видання (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018 - Афанасьев Н В.pdf3,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.