Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21397
Title: Бюджетна система: методичні рекомендації до практичних завдань та лабораторних робіт для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Юшко С. В.
Keywords: бюджет
бюджетна система
бюджетний устрій
доходи бюджету
видатки бюджету
бюджетний дефіцит
міжбюджетні трансферти
державний борг
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Бюджетна система. Методичні рекомендації до практичних завдань та лабораторних робіт для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. С.В. Юшко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (1,07 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 79 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано методичні рекомендації до виконання практичних завдань і лабораторних робіт з навчальної дисципліни, призначені для отримання студентами практичних навичок розрахунків абсолютних і відносних показників державного та місцевих бюджетів, обчислення обсягів бюджетного фінансування за державними та місцевими програмами, визначення розмірів окремих видів державної соціальної допомоги. Рекомендовано для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21397
Appears in Collections:Методичні матеріали (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Юшко С.В..pdf938,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.