Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21997
Title: Інструментальне забезпечення ефективності цілепокладання
Authors: Ушкальов В. В.
Мартіянова М. П.
Keywords: цілепокладання
ефективність управління
інструменти управління
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Ушкальов В. В. Інструментальне забезпечення ефективності цілепокладання / В. В. Ушкальов, М. П. Мартіянова // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2019 р. : тези допов. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – С. 413 – 414.
Abstract: В роботі визначено можливості щодо підвищення ефективності управлінської діяльності шляхом технологізації процесів цілепокладання. Уточнено підходи щодо оцінки ефективності інструментів з визначення цілей. Окреслено чинники ефективності цілепокладання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21997
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тезисы_Ушкальов,Март_янова.pdf218,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.