Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22077
Title: Вступ до публічного адміністрування : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня
Authors: Гавкалова Н. Л.
Keywords: державне управління
публічне адміністрування
держава
регіон
місцеве самоврядування
Issue Date: 2019
Citation: Вступ до публічного адміністрування : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня : [Електронне видання] / укл. Н. Л. Гавкалова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 8 с. (Укр. мова)
Abstract: Подано анотацію навчальної дисципліни та структурно-логічну схему вивчення дисципліни. Наведено компетентності та результати навчання за дисципліною. Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями й темами. Висвітлено особливості методики оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Вміщено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для студентів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22077
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-РПНД-Гавкалова Н.Л.-Вступ до ПА_укр.pdf447,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.