Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22328
Title: Теорія держави та права : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081"Право" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Ваганова І. М.
Сергієнко В. В.
Keywords: право
норма права
держава
правова держава
відповідальність
судоустрій
система права
практичні заняття
лекції
Issue Date: 2019
Citation: Теорія держави та права : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081"Право" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. І.М. Ваганова, В.В. Сергієнко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 12 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, лабораторних робіт, матеріал для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання); методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів; професійні компетентності, якими повинні володіти студенти після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів за спеціальність 081 "Право" першого бакалаврського рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22328
Appears in Collections:Методичні матеріали (ПРЕ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.