Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22335
Title: Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності
Authors: Безгін К. С.
Ушкальов В. В.
Keywords: вибір
когнітивне спотворення
когнітивні процеси
раціональність
евристика
Issue Date: 2019
Citation: Безгін К. С. Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності / К. С. Безгін, В. В. Ушкальов // Економіка України. – 2019. – № 7-8 (692-693). – С. 3–15.
Abstract: Проведено зіставлення нормативної і поведінкової парадигм економічної епістемології в контексті існуючого розмаїття трактувань поняття «раціональність». Ідентифікована семантична поліфонія відкрила можливість для формулювання конвенційної гіпотези, що конституює баланс у взаєминах між опозиційними дослідними парадигмами. Це дозволило контурно зафіксувати гіпотетичну архітектоніку релевантного знання про економічну поведінку людино-розмірних систем.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22335
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.