Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22468
Title: Правове регулювання туристичної діяльності
Authors: Брусільцева Г. М.
Зима О. Г.
Keywords: право
туризм
туристична діяльність
учасники туристичних правовідносин
суб'єкти туристичної діяльності
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Брусільцева Г. М. Правове регулювання туристичної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. М. Брусільцева, О. Г. Зима ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (654 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 213 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 194-202.
Abstract: Розкрито правові засади здійснення туристичної діяльності; проаналізовано міжнародно-правові акти в сфері туризму. Особливу увагу приділено питанням правового статусу суб'єктів туристичних правовідносин, порядку та сутності легалізації суб'єктів туристичної діяльності, механізму договірних відносин у туристичній діяльності, правовим засадам захисту прав учасників туристичних відносин та їхній відповідальності. За тематикою кожного розділу запропоновано завдання для практичної та семінарської роботи. Рекомендовано для студентів економічних закладів вищої освіти.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22468
Appears in Collections:Навчальні видання (Т)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Брусільцева Г М, Зима О Г.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.