Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22570
Title: Обґрунтування заходів запобігання контрабанді при переміщенні товарів через митний кордон України
Authors: Рєзнікова Є. С.
Keywords: контрабанда
митна безпека
мито
контролюючі органи
митні правила
контрабандні схеми
Issue Date: 2019
Citation: Рєзнікова Є. С. Обґрунтування заходів запобігання контрабанді при переміщенні товарів через митний кордон України: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Є. С. Рєзнікова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.
Abstract: Метою магістерської дипломної роботи є дослідження теоретичних аспектів й обґрунтування заходів запобігання контрабанді при переміщенні товарів через митний кордон України. Об’єктом дослідження виступає процес запобігання контрабанді. Предметом є методичне забезпечення запобігання контрабанді при переміщенні товарів через митний кордон України. У дипломній роботі вирішено завдання щодо узагальнення і розвитку теоретичних підходів, а також розробки практичних рекомендацій щодо удосконалення шляхів протидії контрабанді в умовах євроїнтеграції. Доведено, що контрабандна діяльність тільки посилююється в умовах високого рівня корумпованості чиновників, то держава зі свого боку має більш жорстко вирішувати питання щодо відповідальності за корупційні прояви державних службовців, військових зокрема, ніж це робиться на практиці нині. Досліджуючи питання головних чинників, які сприяють виникненню такого економічно небезпечного явища, як контрабанда встановлено, що головним фактором контрабанди є недоліки у стратегії економічної політики держави, тому що не можна ігнорувати ту політичну ситуацію, в якій існують економічні відносини і котра здатна справляти зворотний вплив на їх розвиток. За результатами аналізу роботи контролюючих органів, з попередження контрабанди визначено, що діяльність цих структур повинна бути основана на чіткому дотриманні правових норм, діяльність СБУ та інших правоохоронних органів, яка проводиться у конкретних формах, за допомогою спеціально визначених методів, узгоджених за місцем і часом, з метою протидії контрабанді. Визначено, що в країні спостерігаються значні диспропорції регіонального розвитку, які суттєво впливають на ефективність національної економіки. Це є наслідком виникнення в таких регіонах фактів контрабанди. Проаналізовано показники соціально-економічного розвитку регіонів України, обсяги їх зовнішньоекономічної діяльності; узагальнені країни з яких надходить контрабандна продукція та виділені види продукції, які становлять найбільш питому вагу в обсягах контрабанди. Проаналізовано динаміку контрабанди зброї в Україну та узагальнено методи протидії контрабанді зброї з боку контролюючих органів. За результатами розгляду зарубіжного досвіду боротьби контролюючих органів з контрабандою визначено заходи задля досягнення поставлених цілей. Результати розробок можуть бути застосовані у практичній діяльності контролюючих органів України.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22570
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МСО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Д_Резникова_EС_2019_072_Митний_контрол__библиотека.pdf3,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.