Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22582
Title: Семіотика медіатексту в контексті семантики культури. Робоча програма для студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Просяник О. П.
Keywords: семіотика
компетентність
метод
лекція
контроль
семантика культури
реклама
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Семіотика медіатексту в контексті семантики культури. Робоча програма для студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. О. П. Просяник; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (201 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 43 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних занять, матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), критерії щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими має володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22582
Appears in Collections:Методичні матеріали (УСК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Просяник О П.pdf710,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.